c

Ulica Okulickiego we Wrocławiu zostanie przebudowana

Press release 21.02.2014 15:00 CET

Ul. Okulickiego na odcinku od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej zostanie przebudowana. Powstanie pętla autobusowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Inwestycję na wrocławskim Zakrzowie wykona Skanska na zlecenie spółki Wrocławskie Inwestycje. Wartość prac wyniesie niemal 10 mln zł netto. Remont rozpocznie się za pół roku – poprzedzi go faza projektowania.

Będzie bezpieczniej
Projekt obejmuje przebudowę ponad kilometra ul. Okulickiego na wrocławskim Zakrzowie, na odcinku od ul. Przedwiośnie do Odolanowskiej. Nowy asfalt, wyremontowane chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa i sześć wysepek – azyli dla pieszych, które pomogą w pokonaniu ulicy z jednej strony na drugą – to wszystko zdecydowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane również skrzyżowanie ul. Okulickiego z ulicami Przedwiośnie i Bora – Komorowskiego (rejon przejazdu kolejowego). Ulica Księżycowa z uwagi na likwidację przejazdu przez pętlę autobusową zostanie poszerzona z 5,7 m do 6,5 m. W celu poprawy warunków ruchu dla wyjeżdżających z ul. Stoczniowej w ul. Okulickiego, Skanska wykona jednokierunkowy łącznik między ul. Księżycową a pętlą autobusową, ułatwiając mieszkańcom wyjazd z ul. Stoczniowej.
W rejonie istniejącej pętli autobusowej zostanie wybudowana nowa pętla z peronem, pięcioma wiatami i dziesięcioma miejscami postojowymi.

Znaczna część inwestycji będzie się toczyć pod ziemią. Skanska wybuduje kanalizację deszczową (niemal 1,2 km) wraz z wpustami deszczowymi
i przykanalikami oraz odgałęzieniami do ulic Odolanowskiej, Archeologów, Odrodzenia Polski, Stoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej.
Na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym niektóre fragmenty istniejących sieci (m. in. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,  elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, teletechnicznych oraz gazowej) zostaną przebudowane. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej ma duże znaczenie dla rozbudowy i zasiedlanie tej części Wrocławia. Ponadto, w ramach inwestycji powstanie nowe oświetlenie drogowe wraz z zasilaniem.

Realizacja
- Prace budowlane ruszą za ok. pół roku – mówi Marcin Kasprzyszak, Menadżer Projektu, Skanska. - Do tego czasu musimy wykonać projekt dla całego zadania. Podczas realizacji inwestycji zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Będziemy dokładać wszelkich starań, by prace prowadzone były w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Planujemy odcinkowe zamknięcia ulicy Okulickiego. Będą one polegały na wykonaniu fragmentu drogi na „gotowo” i przechodzeniu na następny fragment. O szczegółach dotyczących objazdów poinformujemy przed rozpoczęciem robót,  z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podczas realizacji inwestycji wykonamy m.in. ok. 7 tys. m sześc. prac ziemnych (wykopy i nasypy), 8 tys. m kw. warstwy ścieralnej  SMA, wbudujemy ponad 5 tys. ton kruszywa na podbudowy.