c

Prace wykończeniowe i zmiany organizacji ruchu na DTŚ w Gliwicach

Press release 07.07.2014 14:52 CET

W środę 9 lipca kierowców na autostradzie A1 w Gliwicach czekają kolejne zmiany organizacji ruchu. To już jednak jedne z ostatnich zmian związanych z budową DTŚ w tym rejonie, ponieważ prace na odcinku G1 zbliżają się do końca.

DTŚ

Wykonawcą odcinka G1 Drogowej Trasy Średnicowej jest Skanska. Zmiany, które będą obowiązywały od środy są związane z prowadzonymi przez Skanska robotami wykończeniowymi.

Prace wykończeniowe

W środę 9 lipca w godzinach popołudniowych na budowie odcinka G1 DTŚ w Gliwicach zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiana polegać będzie na zamknięciu trasy zasadniczej autostrady A1 i przełożeniu ruchu na jezdnie zbiorcze, czyli jezdnie równoległe do jezdni zasadniczych autostrady.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy obu kierunków (w stronę Łodzi i Katowic). Jest ona podyktowana wykonywaniem przez Skanska robót wykończeniowych na obiekcie, takich jak jego malowanie, montaż balustrad, poręczy, ekranów dźwiękochłonnych, oświetlenia itd.

DTŚ w Gliwicach

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, która jest realizowana od ubiegłego roku, została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy – oznaczony jako G1 – o długości około 2,8 km prowadzi od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej. Na tym fragmencie DTŚ zaprojektowano 5 obiektów inżynierskich – wiadukty drogowe nad torami kolejowymi, ul. Wschodnią, ul. Błonie i ul. Kujawską oraz węzeł drogowy nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą. Wykonawcą tej części inwestycji o warto��ci prawie 199 mln zł netto (244,5 mln zł brutto) jest Skanska.

Drugi powstający w Gliwicach odcinek DTŚ został oznaczony jako G2. Ma długość około 5,6 km i prowadzi od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

Pobierz