c

Droga wojewódzka między Lubawą i Lidzbarkiem będzie rozbudowana

Press release 06.02.2013 13:00 CET

Skanska podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark. Inwestycja o wartości 56,8 mln zł netto potrwa do końca lipca 2014 roku.

Zakres robót

W ramach zadania Skanska wykona całkowitą przebudowę infrastruktury drogowej na odcinku około 30 km. Projekt zakłada podwyższenie klasy technicznej drogi do klasy „G” poprzez zastosowanie nowych konstrukcji nawierzchni.

Zakresem prac objęto szereg branżowych robót drogowych, w szczególności przebudowę przepustów i skrzyżowań, budowę przejść dla małych zwierząt oraz wykonanie licznych wjazdów na posesje. Wykonana zostanie również przebudowa dwóch mostów na przepusty, budowa zatok autobusowych i parkingowych oraz stanowisk do kontroli pojazdów. Na koniec Skanska zadba o organizację ruchu docelowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

- Na terenie obszarów zabudowanych wykonamy chodniki i ścieżki rowerowe. Na modernizowanym odcinku zastosowane będą również elementy spowolnienia ruchu. To wszystko skutecznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych i rowerzystów – mówi Bartłomiej Bielski, Menadżer Projektów, Skanska.

Przeniosą chrząszcze

Projekt zakłada także budowę 9 przejść dla małych zwierząt, które zapewnią sprawną migrację płazów, gadów i drobnych ssaków na całym odcinku drogi.

- Na obszarze, na którym realizowana będzie przebudowa drogi, rosną drzewa przeznaczone do wycinki, będące jednocześnie siedliskiem gatunków objętych ścisłą ochroną, m.in. chrząszcza pachnicy dębowej. W związku z tym niezbędne jest przeniesienia gatunku chronionego do rezerwatu przyrody – wyjaśnia Magda Cieszyńska, Specjalista ds. Środowiska, Skanska. - Czynności te polegają na wycince drzew i wysiedleniu larw pachnicy dębowej do wyznaczonych drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych. Jednak wykonanie samej wycinki obarczone jest ryzykiem ściśle zależnym od warunków pogodowych, dlatego prace należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza powyżej 8°C pod nadzorem specjalisty entomologa.

Specjaliści ds. ochrony przyrody na projekcie

Aby wypełnić wszystkie obowiązki wynikające z decyzji środowiskowej, nad całością prac będzie czuwał zespół specjalistów – nadzór przyrodniczy.

- Oprócz specjalisty od owadów (entomologa) oraz ptaków (ornitologa) podczas wycinki drzew możemy potrzebować również wsparcia specjalisty od płazów – herpetologa – mówi Magda Cieszyńska, Specjalista ds. Środowiska, Skanska.

- Bierzemy również pod uwagę ewentualną możliwość pojawienia się żab na budowie. Wtedy niezbędne będzie prowadzenie akcji ratunkowej – przenoszenie płazów, poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej zgody - dodaje Cieszyńska.

Skanska w regionie

Projekt jest kolejną inwestycją Skanska na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. W zeszłym roku Skanska zakończyła m.in. budowę Regionalnego Centrum Informatycznego dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Obecnie  realizuje budowę „buspasów” w Olsztynie, rozbudowę i przebudowę Sądu Rejonowego w Olecku, a także - na zlecenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego – prowadzi rewitalizację obiektów dawnego szpitala wojskowego w Olsztynie.