c

Skanska zrealizuje dwie inwestycje drogowe na Podkarpaciu

Press release 17.05.2011 10:30 CET

Skanska zrealizuje dwie kolejne inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. Łączna wartość nowych projektów wynosi niemal 8 mln zł brutto.

W ramach umowy z rzeszowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyremontujemy najbardziej zniszczone fragmenty drogi krajowej nr 4 pomiędzy Łańcutem i miejscowością Duńkowice. Prace budowlane zakończą się w czerwcu 2012 roku. Inwestycja polegać będzie na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni bitumicznej, wyprofilowaniu i ułożeniu nowej warstwy z mieszanki SMA. Wykonamy także prace związane z kanalizacją deszczową polegające na regulacji ponad 30 studzienek ulicznych.

W związku z drugą umową zrealizujemy I etap inwestycji pod nazwą: „Skomunikowanie części usługowo – handlowo – mieszkaniowej Niska z drogą krajową nr 77, drogą powiatową – ulicą Osiedle oraz planowaną obwodnicą Stalowa Wola – Nisko”. Wartość inwestycji wynosi niemal 3,8 mln zł brutto. Inwestorem jest Gmina i Miasto Nisko. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

- W ramach projektu wybudujemy fragmenty dróg gminnych, czyli ulic: Spacerowej i Dębinki oraz ulicy Modrzewiowej z jednostronnym chodnikiem oraz z wydzielonym pasem ruchu rowerowego na jezdni. Roboty rozpoczniemy w połowie maja i zakończymy w październiku br. – mówi Piotr Justyna, Menedżer Projektu, Skanska. - Prace budowlane realizować będziemy również na ulicach Wańkowicza i Jaworowej.

Zakres robót obejmuje prace ziemne i bitumiczne, budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, przebudowę sieci energetycznych i gazowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Dzięki poprawie połączeń komunikacyjnych pomiędzy rozwijającą się częścią mieszkaniowo-usługową Osiedla PGO w Nisku i pozostałą częścią miasta, możliwy będzie dalszy rozwój przedsiębiorczości w tej części Niska. Poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Dzięki rozbudowie, ulica Modrzewiowa będzie w przyszłości pełnić funkcję łącznika z planowaną obwodnicą Niska, czyli drogą krajową nr 77 relacji Lipnik – Przemyśl.