c

Szybciej na odcinku Legnica-Wrocław-Opole

Press release 11.06.2012 08:00 CET
Skanska zakończyła przebudowę  stacji kolejowej Szczedrzykowice koło Legnicy. Inwestycja została zrealizowana w ramach modernizacji linii E 30, od Granicy Państwa do Opola. Wartość przebudowy wyniosła ponad 34 mln zł brutto.
 

W ramach projektu Skanska wykonała wymianę podtorza i nawierzchni torowej. Przebudowaliśmy perony i wiaty peronowe oraz wymieniliśmy sieci trakcyjne i zasilania. Usunęliśmy również kolizję kablową sieci energetycznej, czyli urządzeń sterowania ruchem i komunikacją oraz zmodernizowaliśmy przepusty odwadniające pod układem torowym. Powstały także nowe obiekty inżynieryjne.

- Nasza firma zrealizowała niemal nową stację kolejową, - mówi Tomasz Rybak, Menadżer Projektu, Skanska. - Przebudowaliśmy dwa perony z wiatami i sieć trakcyjną, powstały nowe urządzenia sygnalizacyjne. Dzięki tym i innym działaniom znikną ograniczenia prędkości.

W ramach działań kompensujących zajęliśmy się nasadzeniem nowych drzew i krzewów na stacjach Szczedrzykowice, Malczyce, Miękinia. Wykonaliśmy ekrany i dostosowaliśmy wiadukt oraz przepusty do przejścia migracyjnego dla zwierząt.

Skanska modernizuje polską kolej

Skanska od lat realizuje kontrakty kolejowe. Jesteśmy wykonawcą modernizacji linii nr 20 w obrębie stacji kolejowej Warszawa Gdańska. Zmodernizowaliśmy stacje Korytów, Psary, linię CE 59 na odcinku Międzylesie – Granica Państwa oraz linię E 30 Wrocław-Legnica. Aktualnie na Dolnym Śląsku realizujemy przebudowę stacji kolejowej Wrocław-Leśnica oraz stacji Szczedrzykowice. Na Śląsku jesteśmy wykonawcą przebudowy stacji Czarnowąsy w ramach modernizacji linii kolejowej E 30 i CE 30. W Lubelskiem modernizujemy linię kolejową nr 30 na odcinku Lubartów – Lublin Północny.