c

Katowicka ulica 3 Maja zmieni wygląd

Press release 06.07.2012 14:00 CET

Skanska przebuduje ul. 3 Maja oraz Plac Wolności w centrum Katowic. Koszt inwestycji to prawie 9,5 mln zł brutto. Prace rozpoczną się z końcem września 2012 r., a zakończą w listopadzie 2013 r.

Ulica 3 Maja w Katowicach to piąta najdroższa ulica handlowa w Polsce (wg rankingu Cushman&Wakefield). Obecnie jej wygląd szpeci popękany asfalt i zużyta kostka brukowa. Po modernizacji ta główna ulica Katowic zmieni się w deptak i stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i podróżnych.

Cztery etapy przebudowy

Przebudowa długiej na 640 metrów ulicy zostanie przeprowadzona w czterech etapach. Pierwszy obejmie prace po północnej stronie ulicy, od rynku do ulicy Słowiackiego i zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Kolejne dwa etapy obejmą południowe odcinki od rynku do Pl. Szewczyka i od Pl. Szewczyka do ul. Słowackiego.

W ostatnim etapie roboty drogowe będą prowadzone na całej szerokości ulicy 3 Maja - od ul. Słowackiego do Pl. Wolności oraz na samym Placu.

Prace budowlane rozpoczniemy nie później niż z końcem września tego roku, a zakończymy w listopadzie 2013 r. Trzeba je skoordynować z wymianą torowiska i remontem kanalizacji – mówi Krzysztof Kamiński, Menadżer Projektu, Skanska.

Zakres prac

Prace modernizacyjne na ul. 3 Maja obejmą roboty ziemne, inżynieryjne oraz drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach umowy wykonamy przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego. Zajmiemy się również wykonaniem odwodnienia i kanalizacji deszczowej, rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz położeniem nowej posadzki granitowej wraz z wykonaniem chodników. Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu posadzone zostaną drzewa i krzewy oraz założone trawniki. Skanska zadba też o małą architekturę.

Skanska na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów.

Obecnie na terenie Katowic wykonujemy kanalizację w dzielnicy Dąbrówka Mała. Na Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej z sześcioma obiektami mostowymi i przejściem podziemnym dla pieszych, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca.