c

Tramwaje w Sosnowcu i Katowicach pojadą po nowych torach

Press release 30.08.2013 14:28 CET

Kolejne torowiska na Śląsku czeka gruntowna modernizacja. Na zlecenie Tramwajów Śląskich ruszają inwestycje w Sosnowcu i Katowicach. Modernizacje o wartości prawie 34 mln zł netto (41 mln zł brutto) wykona Skanska.

umowa

Prace modernizacyjne w Sosnowcu i Katowicach Skanska rozpocznie we wrześniu. Potrwają one 16 miesięcy. Inwstycja będzie realizowana przez konsorcjum polskiej i czeskiej jednostki Skanska.

Drugi tor w Sosnowcu i Katowicach

Inwestycja, którą na zlecenie Tramwajów Śląskich wykona Skanska, obejmuje m.in. dobudowę drugiego toru przy ul. Sobieskiego w Sosnowcu. – Drugi tor wybudujemy na odcinku 700 m na ul. Sobieskiego – mówi Tomáš Valík, Menadżer Projektu, Skanska Czechy. – Zmodernizujemy też istniejące torowisko na tej ulicy.

W ramach inwestycji Skanska zmodernizuje również torowisko na ul. Piłsudskiego do granicy z Katowicami i na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Sobieskiego. Gruntowny remont przejdą też tory na ul. Małachowskiego (odcinek od ul. Mościckiego do Ronda Gierka).

- Podobnie jak w Sosnowcu, prace modernizacyjne na terenie Katowic zakładają dobudowanie drugiego toru – tłumaczy Krzysztof Kamiński, Menadżer Projektu, Skanska Polska. Drugi tor Skanska wykona na odcinku 1,5 km na ul. Sosnowieckiej.

Modernizacje w całej Aglomeracji

Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie Sosnowca i Katowic jest częścią ogromnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie. Projekt „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 800 mln zł brutto. Swoim zasięgiem prace modernizacyjne obejmują torowiska w głównych miastach Aglomeracji Górnośląskiej: Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Zabrzu.

Szybciej i wygodniej – korzyści dla pasażerów

Dzięki realizowanemu przez Tramwaje Śląskie projektowi modernizacji torowisk
w Aglomeracji zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej. Po zakończeniu inwestycji komunikacja tramwajowa będzie sprawniejsza i bardziej niezawodna. Poprzez wprowadzenie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetu dla tramwajów poprawi się również komunikacja między miastami, a czas przejazdu pomiędzy miastami skróci się o około 5-10%.
Dzięki przebudowie platform przystankowych podróż tramwajem będzie bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo.
Uciążliwości związane z hałasem i drganiami przy przejeździe tramwajów zostaną zminimalizowane przez zastosowanie w torowisku otuliny z profili gumowych tłumiących hałas.

Pobierz