c

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A1 w Gliwicach

Press release 26.09.2013 07:31 CET

W związku z realizowaną przez Skanska budową Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach w poniedziałek 30 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na autostradzie A1. Zmiany obejmą rejon węzła drogowego na przecięciu z powstającym odcinkiem DTŚ.

DTS

To już kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową DTŚ. Są one konieczne, ponieważ nad autostradą A1 powstaje węzeł, który połączy A1 z nowym odcinkiem średnicówki w Gliwicach.

Zmiany od poniedziałku

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu, który w tej chwili odbywa się jezdniami zbiorczymi, na jezdnie zasadnicze. Wyłączone zostaną z ruchu jezdnie zbiorcze autostrady A1 na całej długości (w obydwu kierunkach) na odcinku od wiaduktu nad ul. Kujawską w Gliwicach do przejazdów awaryjnych.

Jest to zatem powrót do stanu poprzedniego, sprzed niedawnej zmiany organizacji na A1.

Powyższa zmiana będzie obowiązywała od godzin popołudniowych 30 września przez okres około trzech tygodni.

Trwa budowa DTŚ

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, która jest realizowana od ubiegłego roku, została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy – oznaczony jako G1 – o długości około 2,8 km prowadzi od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej. Na tym fragmencie DTŚ zaprojektowano 5 obiektów inżynierskich – wiadukty drogowe nad torami kolejowymi, ul. Wschodnią, ul. Błonie i ul. Kujawską oraz nad autostradą A1 i most nad rzeką Kłodnicą. Wykonawcą tej części inwestycji o wartości prawie 202 mln zł netto (248 mln zł brutto) jest Skanska. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2012 r. i potrwa do sierpnia 2014 r.

Drugi powstający w Gliwicach odcinek DTŚ został oznaczony jako G2. Ma długość około 5,6 km i prowadzi od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

Pobierz