c

Skanska zakończyła przebudowę drogi nr 807

Press release 26.06.2009 00:00 CET

Spółka budowlana Skanska zakończyła przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 między Maciejowicami i Żelechowem. Wyremontowany odcinek, o długości 1,3 km, został otwarty 25 czerwca.

- Dzięki przebudowie droga zyskała nową nawierzchnię. Poprzednia była w bardzo złym stanie i dlatego wymagała jak najszybszej modernizacji — mówi Marek Milke, Menedżer Projektu, Skanska. - Nowa organizacja ruchu, oznakowane przejścia dla pieszych i azyle umożliwiają bezpiecznie poruszanie się po jezdni.

W ramach kontraktu wykonaliśmy roboty rozbiórkowe i prace ziemne oraz kanalizację deszczową. Dalsze prace objęły ułożenie warstw nawierzchni: podbudowy bitumicznej i tłuczniowej oraz warstw wyrównawczych: wiążącej i ścieralnej. Wykonaliśmy także zatoki autobusowe, zjazdy i chodniki.

Kontrakt, o wartości 4,2 mln zł, zrealizowaliśmy na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Czas realizacji wyniósł 120 dni od podpisania umowy.

Droga wojewódzka nr 807 ma długość około 70 km. Łączy Łuków z Maciejowicami i przebiega przez obszar województwa lubelskiego i mazowieckiego — powiaty: łukowski i garwoliński oraz miasta: Łuków i Żelechów.