c

Skanska zrealizuje kolejny etap kanalizacji w Brwinowie

Press release 20.09.2011 10:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrębusy i Kanie (woj. mazowieckie). Wartość prac wynosi prawie 28 mln zł brutto. To nasz kolejny kontrakt realizowany na zlecenie Gminy Brwinów.

Brwinow

W ramach umowy wybudujemy sieć kanalizacyjną o łącznej długości ok. 46,6 km.

Inwestycja obejmuje budowę kanałów sanitarnych, odgałęzień kanalizacyjnych w liniach rozgraniczających ulice, przepompowni i rurociągów tłocznych ścieków -mówi Ryszard Dec, Menedżer Projektu, Skanska. - Przebudujemy także gazociąg i przyłącze kablowe, wykonamy kable energetyczne NN do zasilania przepompowni ścieków i odbudujemy nawierzchnie drogowe.

Kolejny kontrakt w Brwinowie

Obecnie w Brwinowie realizujemy kontrakt obejmujący budowę ok. 24,5 km sieci kanalizacyjnej na północ od torów PKP, tj. w granicach pasa drogowego wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości należących do przyszłych odbiorców usług kanalizacyjnych.

Prace w Otrębusach i Kaniach zakończymy w grudniu 2013 r. Kontrakt realizowany jest w ramach zadania nr 3: Kontrakt III wg projektu Funduszu Spójności pn. Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.

Z doświadczeniem w budownictwie hydroinżynieryjnym

To kolejny projekt Skanska z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku, a obecnie realizujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Mazowieckiem, Pułtusku oraz Józefowie.

 

Pobierz