c

W Kołobrzegu ruszają prace związane z poprawą dostępności do portu od strony lądu

Press release 25.06.2013 13:00 CET

Dziś podpisano umowę na realizację prac związanych z poprawą dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim budowę nowego układu drogowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Projekt zrealizuje Skanska.

Inwestycja o wartości 33,2 mln zł netto wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do portu oraz umożliwi transport na jego teren ładunków o dużych gabarytach. Prace rozpoczynają się w połowie lipca. Ich inwestorem jest Gmina Miasta Kołobrzeg.

Realizacja

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę nowego odcinka ulicy o długości blisko 800 metrów - od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej. Inwestycja zakłada budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 104,5 m oraz budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 metrów.
- Na zlecenie Zamawiającego wykonamy również przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budowę ekranu akustycznego – wyjaśnia Jacek Szuta, Menadżer Projektu, Skanska.

Zmiany w organizacji ruchu

- Realizacja inwestycji przewiduje zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować na bieżąco. Na tym etapie rozpoczynamy prace przygotowawcze – informuje Jacek Szuta.

Prace potrwają do końca przyszłego roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

Skanska na nowym rynku

Firma posiada duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, mostowych, kolejowych czy kubaturowych na terenie całej Polski. Od niedawna Skanska obecna jest również na rynku zachodniopomorskim. Aktualnie na tym terenie firma prowadzi 15 projektów, m.in. rozbudowę Sądu Okręgowego w Szczecinie, budowę siedziby Komendy Powiatowej w Szczecinku, przebudowę dróg powiatowych w Mielnie i Sarbinowie.