c

Luboń zyska kanalizację sanitarną

Press release 26.11.2012 12:00 CET

Do końca sierpnia 2014 r. ponad 800 nieruchomości z zabudową mieszkaniową lub z działalnością gospodarczą w południowej części Lubonia zyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Skanska, na zlecnie spółki Aquanet, zbuduje kolektor Wirski wraz z kanałami bocznymi i przyłączami sanitarnymi. Projekt będzie dofinansowany z funduszy unijnych. Wartość prac to ponad 17,6 mln zł.

W ciągu 20 miesięcy Skanska wybuduje ponad 17,5 km sieci sanitarnych,  ponad 6 km przyłączy sanitarnych oraz przepompownię ścieków sanitarnych, która będzie tłoczyła ścieki sanitarne z rejonu ulicy Armii Poznań do istniejącej sieci sanitarnej w ul. Dworcowej, natomiast ścieki ze zlewni ulic Podgórnej oraz Kwiatowej i Krętej będą grawitacyjnie odprowadzane również do istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Dworcowej.

- Dzięki tej inwestycji ponad 800 domostw będzie miało możliwość podłączenia się do sieci sanitarnej Aquanet – mówi Wojciech Nurek, Menadżer Projektu ze Skanska. - Ilość przyłączy może wzrosnąć, ponieważ inwestor przewidział w projekcie 15% robót dodatkowych ze względu na fakt, że w okresie pomiędzy powstawaniem dokumentacji projektowej a czasem realizacji zadania mogła się zwiększyć ilość wybudowanych domów w tej okolicy.

Organizacja prac

Budowa kolektora jest inwestycją o bardzo szerokim zasięgu. Obszar działania obejmie aż cztery zlewnie: na ul. Dworcowej, ul. Armii Poznań, ul. Podgórnej oraz ul. Krętej i Kwiatowej. Skanska planuje prowadzenie inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować utrudnienia i zapewnić mieszkańcom dojazdy do posesji.

– Prace na terenie Lubonia rozpoczniemy na przełomie lutego i marca. Uzależniamy to od warunków atmosferycznych w okresie zimowym – mówi Ireneusz Kata, Przedstawiciel Wykonawcy ze Skanska. – W pierwszej kolejności roboty obejmą ul. Dworcową. W dalszym etapie będziemy tak organizować prace, by nie prowadzić ich równocześnie na sąsiadujących ze sobą równoległych uliczkach. Ograniczenia przejazdu będą występowały na co trzeciej ulicy.

Zarówno wykonawca, jak i Aquanet mają świadomość utrudnień, jakie powstaną w wyniku ograniczania przejazdów. Obie spółki przygotowują się do zadania również pod tym względem i już planują właściwą organizację prac.   Zwężone odcinki tras nie będą dłuższe niż 50 metrów bieżących.

Skanska nie planuje prowadzenia prac na ulicy Armii Poznań, która jest główną arterią komunikacyjną miasta.

Korzyści dla mieszkańców

W III kwartale 2014 roku nieskanalizowana do tej pory część Lubonia zyska nowoczesną sieć sanitarną, co pozwoli mieszkańcom zrezygnować z przydomowych szamb i korzystać z kolektora. Przyłącza sanitarne zostaną wykonane do granicy nieruchomości. W przypadkach, gdy właściciel nieruchomości wyraził zgodę, przyłącze będzie zakończone studzienką na jego terenie.