c

Oczyszczalnia ścieków w Mielcu przekazana do użytku

Press release 25.09.2008 00:00 CET

Do użytku została oddana wykonana przez Skanska oczyszczalnia ścieków w Mielcu. Wartość prac przekroczyła 12 mln EUR. W 25 miesięcy zrealizowane zostało jedno z największych zadań inwestycyjnych na terenie tego miasta.

W ramach kontraktu powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków o średniej przepustowości 14 700 m3 na dobę wraz z pełnym węzłem przeróbki osadu i energetycznym wykorzystaniem biogazu.

Oczyszczalnia została wyposażona w system sterowania umożliwiający optymalizację pracy. Jej obiekty nie są uciążliwe dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Procesy technologiczne, podczas których powstają nieprzyjemne zapachy, są w pełni zhermetyzowane, co pozwala na ich neutralizację.

Dzięki zrealizowanej przez nas inwestycji rozwiązany został problem zanieczyszczeń w Mielcu i na terenach do niego przylegających. Nowa oczyszczalnia poprawi jakość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do rzeki Wisłoki, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i przepisami prawa polskiego. W przyszłości oczyszczalnia oprócz ścieków miejskich i wód opadowych będzie również odbierać ścieki gminne. Docelowo przewiduje się podłączenie do niej przyległych gmin.

Zrealizowany przez nas obiekt, obok budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Mielcu, wchodzi w zakres większego projektu pod nazwą: „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.