c

Zakończyła się budowa kanalizacji na terenie gminy Stare Babice

Press release 14.01.2013 09:00 CET

Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borzęcin Duży i Wojcieszyn w gminie Stare Babice (woj. mazowieckie). Kontrakt o wartości ponad 5,3 mln zł netto został zrealizowany przez Skanska na zlecenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice”.

W ramach projektu Skanska wykonała ok. 6,2 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek prywatnych i dwie przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi - mówi Piotr Fudżak, Kierownik Budowy, Skanska. - Odbudowaliśmy także nawierzchnie po wykonaniu robót kanalizacyjnych.

Projekt był jednym z zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Stare Babice” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Celem projektu była ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy, ochrona wód powierzchniowych oraz środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych, zwłaszcza Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Obecnie Skanska realizuje kolejne zadania dla tego inwestora. Jest to budowa magistrali wodociągowej na ulicy Trakt Królewski w Starych Babicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Warszawskiej na terenie tej gminy. Planowane zakończenie prac, o wartości ok. 3,8 mln zł netto, to jesień br.

Obszar gminy Stare Babice leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Do niedawna była to typowa gmina rolnicza, obecnie znajduje się w fazie intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i spółdzielczego.

Skanska w regionie

To kolejny projekt Skanska z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim, a obecnie realizujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej m.in.: w Pułtusku, Brwinowie, Żyrardowie oraz Józefowie.