c

Kopalnia soli w Wieliczce wzbogaci się o tężnię solankową

Press release 06.08.2013 11:30 CET

Już wkrótce zabytkowa Kopania Soli „Wieliczka” wzbogaci się o kolejną turystyczną atrakcję. Będzie to tężnia solankowa z wieżą widokową, którą w 12 miesięcy wybuduje Skanska.

tężnia

Wartość inwestycji, która ma ściągnąć do podkrakowskiej Wieliczki jeszcze więcej zwiedzających i kuracjuszy, to 6,8 mln zł netto (8,4 mln zł brutto). Tężnia solankowa będzie gotowa w sierpniu 2014 roku.

Tężnia z ponad 22-metrową wieżą

Tężnia solankowa, którą na terenie kopalni w Wieliczce wybuduje Skanska, będzie obiektem na rzucie zbliżonym do elipsy.

– Tężnia będzie miała wymiary ok. 53x69 m i powierzchnię 1.843 m², a jej konstrukcja będzie drewniana – mówi Marek Kucwaj, Menadżer Projektów, Skanska. – Ciekawym architektonicznie elementem tężni będzie wysoka na 22,5 m, ośmiokątna wieża, pod którą znajdzie się maszynownia.

Tężnia będzie zlokalizowana w Parku Kingi na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. Jest to optymalne miejsce z uwagi na zapewnienie obsługi i dostępności obiektu dla turystów i kuracjuszy. Poza samą tężnią Skanska wybuduje również niezbędne do funkcjonowania obiektu uzbrojenie terenu (sieć wody pitnej, rurociąg wody solankowej, kanalizację deszczową, sieć energetyczną) oraz jego oświetleniem. Po wybudowaniu tężni Skanska uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu, a przez kolejne 3 lata (do 2017 roku) będzie prowadzić bieżący serwis tężni.

Kolejna atrakcja kopalni

Po wybudowaniu tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, leczniczą oraz turystyczną, stanowiąc atrakcję miasta i Kopalni Soli „Wieliczka”. Wysoka na 22,5 m wieża będzie najwyższym punktem dostępnym dla turystów. Projekt tężni z wieżą widokową wchodzącą w bryłę obiektu nawiązuje do nieistniejących już chłodni kominowych.

Dobrodziejstwem tężni jest jej mikroklimat. Sprzyja on profilaktyce i leczeniu m.in. schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok i rozedmy płuc.
Tężnia, którą buduje Skanska, będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół obiektu powstaną elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, gabloty na wystawy tematyczne. Alejki otaczające tężnię zostaną oświetlone w taki sposób, żeby podkreślały charakterystyczne punkty zagospodarowania terenu oraz prezentowane tutaj rzeźby.

Wyzwania budowy

Teren, na którym powstanie tężnia solankowa, położony jest na byłym obszarze górniczym Kopali Soli „Wieliczka", gdzie warunki gruntowe nie są sprzyjające. Z budowlanego punktu widzenia, wyzwaniem dla wykonawcy tężni będzie postawienie obiektu na terenie, który jest dotknięty szkodami górniczymi.
– Ze względu na wpływy deformacji terenu spowodowane eksploatacją górniczą, podczas wykonywania fundamentów obiektu zastosujemy takie zbrojenie, które ma ograniczyć wpływ szkód górniczych na obiekt tężni solankowej – tłumaczy Marek Kucwaj.

Wieliczka – klasa UNESCO

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jednym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej w Polsce. Każdego roku kopalnię odwiedzana ponad milion turystów z całego świata. Kopalnię w Wieliczce w 1978 r. wpisano jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów w Polsce na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Obiekt w Wieliczce to nie tylko światowej klasy atrakcja turystyczna, ale także najstarsze w Polsce przedsiębiorstwo, liczące ponad 700 lat. Poza gałęzią turystyczną, Kopalnia Soli „Wieliczka” działa m.in. także jako uzdrowisko, prowadząc działalność leczniczą w podziemnych wyrobiskach górniczych, gdzie wykorzystuje do leczenia unikatowy mikroklimat.

Pobierz