c

Skanska otworzyła wiadukt na Powązkowskiej

Press release 30.10.2009 00:00 CET

Wiadukt na ul. Powązkowskiej w Warszawie został otwarty 30 października. Prace dodatkowe pod powierzchnią jezdni w rejonie ulic Tatarskiej-Piaskowej powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

— Zgodnie z umową podpisaną z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych prace na wiadukcie północnym oraz północnej jezdni ulicy Powązkowskiej Skanska miała zakończyć do końca 2009 r. Do wykonania pozostało jedynie usunięcie kolizji w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które nie były uwzględnione w projekcie, na końcu nawierzchnia. Im szybciej otrzymamy stosowną dokumentację i wszelkie zezwolenia, tym szybciej zakończymy te prace. Mam nadzieję, że do końca tego roku — mówi Sławomir Ramski, Menedżer Projektu, Skanska. Nawierzchnię na tym niewielkim odcinku ułożymy wiosną przyszłego roku.

Dwa etapy prac — Inwestycja polegała na rozebraniu wiaduktów i ich odbudowaniu. Realizacja przy zachowaniu ruchu kolejowego i samochodowego, była dla nas dużym wyzwaniem — mówi Sławomir Ramski.

Prace podzieliliśmy na dwa etapy. W czerwcu 2008 r. rozpoczęliśmy budowę części wiaduktu prowadzącej w kierunku centrum. W tym roku powstała natomiast nowa nitka w stronę Bemowa. Inwestycja objęła nie tylko budowę nowego wiaduktu, ale także przebudowę instalacji podziemnych (wodociągu, kanalizacji, sieci telekomunikacyjnej i energetycznej) oraz wykonanie nowego odwodnienia, oświetlenia i chodników. Na odcinku ulic: od Tatarskiej do Duchnickiej powstała ścieżka rowerowa.

Powązkowska we Wszystkich Świętych W pierwszych dniach listopada wprowadzimy tymczasowe rozwiązania usprawniające ruch pieszych. Chcemy ułatwić poruszanie się osób, które w tym czasie odwiedzają Cmentarz Powązkowski. Poszerzymy i uporządkujemy chodniki na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Piaskowej, ułożymy dodatkowe chodników w newralgicznych miejscach, a także poszerzymy przejścia dla pieszych oraz dodatkowo zabezpieczymy prowadzone w wykopach roboty drogowe.

Prosimy o ostrożność - Prosimy pieszych o rozwagę i ostrożność, ponieważ będą się poruszać obok prowadzonych przez nas prac związanych z usunięciem kolizji — mówi Sławomir Ramski. Pomimo dni wolnych zaangażujemy naszych pracowników do kontroli wykonanych zabezpieczeń na czas wzmożonego ruchu.