c

75 km wyremontowanych dróg w województwie pomorskim

Press release 17.01.2013 13:00 CET

Województwo pomorskie zyskało blisko 75 km odnowionych i wyremontowanych dróg krajowych. Prace, na zlecenie gdańskiego oddziału GDDKiA, zostały wykonane przez Skanska, a łączna wartość obu zawartych umów opiewała na ponad 32 mln zł netto.

Zrealizowane przez Skanska prace polegały na remoncie i odnowie dróg krajowych w województwie pomorskim przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Roboty zostały wykonane metodą tzw. „dużej łaty”.

W ramach I zadania odnowiono i wzmocniono nawierzchnię oraz pobocza dróg krajowych nr 20, 21, 22, 25 i 55. W zakresie II „dużej łaty” zrealizowano prace na odcinkach dróg krajowych nr 6, S6, 20, 22, 25, 55, 90.

- W ramach kontraktu odpowiadaliśmy także m.in. za wykonanie i wypełnienie szczelin w nakładkach asfaltowych na betonie cementowym, frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno i nawierzchni betonowych, regulację pionowych studzienek kanalizacyjnych, umocnienie zawyżonych krawędzi jezdni, oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni chodników oraz obsługę geodezyjną – wyjaśnia Adam Kak, Menadżer Projektów, Skanska.

Metoda „dużej łaty”

Remont lub odnowa nawierzchni dróg wykonywana metodą „dużej łaty” polega na:

 • założeniu osnowy geodezyjnej i wykonaniu pomiaru geodezyjnego przed rozpoczęciem robót
 • ustawieniu krawężników na odcinkach, na których przewidziano ten zakres robót
 • wykonaniu frezowania nawierzchni
 • wykonaniu pomiaru geodezyjnego po zakończeniu frezowania
 • wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsją bitumiczną
 • ułożeniu warstwy wyrównawczej gr. 5 cm
 • wykonaniu pomiaru geodezyjnego po ułożeniu warstwy wyrównawczej
 • wykonaniu ponownego oczyszczenia i skropienia emulsją bitumiczną
 • ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm
 • wykonaniu powykonawczego pomiaru geodezyjnego po ułożeniu warstwy ścieralnej
 • wykonaniu i zalaniu szczelin dylatacyjnych na nakładkach bitumicznych układanych na starej nawierzchni betonowej „stara berlinka”
 • umocnieniu poboczy frezem
 • ułożeniu chodników.

Pomorskie realizacje Skanska

Skanska od wielu lat prowadzi liczne inwestycje na terenie województwa pomorskiego. Dotychczas zrealizowane kontrakty na tym terenie to m.in. budowa Trasy Sucharskiego w ramach zadania II i III, przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie czy budowa Trasy W-Z w Gdańsku.