c

Hubenice z nową przepompownią melioracyjną

Press release 24.10.2014 15:35 CET

Dziś uroczyście uruchomiono przepompownię melioracyjną w Hubenicach, w Gminie Gręboszów. Inwestycję w przeciągu 14 miesięcy zrealizowała Skanska na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Jej wartość to 13,5 mln zł brutto.

Ulga dla mieszkańców
Ze względu na specyfikę obszaru Hubenice są narażone na częste powodzie. Dotychczas Kanał Hubenicki odprowadzał wodę przez całą gminę, na długości ok. 12 km. Jednak przy wysokim poziomie odbiornika, czyli rzeki Wisły i konieczności zamknięcia zasuw woda rozlewała się po całym terenie, tworząc ogromne jezioro, a pompy Państwowej Straży Pożarnej nie były wystarczające, by przepompować taką ilość wody.  Nowa przepompownia zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminy.  Wydajność  czterech  zainstalowanych agregatów pompowych wynosi łącznie 6 612 l/s, co rozwiąże dotychczasowe problemy podtopień.

Infrastruktura
- Prace obejmowały m.in. budowę przepompowni wraz z wyposażeniem, zainstalowanie czterech pomp o dużej wydajności, budowę zbiornika wyrównawczego wraz z przelewem bocznym, budowę rurociągów tłocznych oraz rowu odprowadzającego wodę z przepompowni. W ramach inwestycji powstał też budynek socjalny, stacja transformatorowa wraz z linią zasilającą i agregatem prądotwórczym 910 kVA, drogi dojazdowe i plac manewrowy – informuje Dyrektor Zespołu Projektów Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska S.A. w Krakowie Stanisław Kita.

Budowa przepompowni jest pierwszym krokiem na drodze do budowy sieci melioracyjnej na terenie gminy.