c

Największa na świecie inicjatywa związana z bezpieczeństwem na placu budowy

Press release 10.09.2010 00:00 CET

W poniedziałek, 13 września rozpoczynamy w Skanska Tydzień Bezpieczeństwa 2010. To szósta edycja największej na świecie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na placach budów zorganizowana przez firmę. Na ponad 10 tys. placów budów, 49 tys. pracowników Skanska, tysiące klientów, podwykonawców, dostawców i partnerów biznesowych włączy się działania na rzecz bezpieczeństwa.

Tydzień Bezpieczeństwa Skanska odbędzie się w dniach 13-19 września br. Chcemy skupić uwagę naszych pracowników, podwykonawców i opinii publicznej na kwestiach bezpieczeństwa na placach budów w celu zapobiegania wypadkom i przekazania naszej wizji „zero wypadków”. - Nie możemy zaakceptować faktu, iż ludzie z naszej branży ryzykują życie w codziennej pracy. Każdy z nas ma prawo do bezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo jest w Skanska najwyższym priorytetem, dlatego Tydzień Bezpieczeństwa jest ważną inicjatywą, która pokazuje, że wypadkom można i trzeba zapobiegać – mówi Johan Karlström, Prezes Grupy Skanska.

Budownictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów. Około 40% śmiertelnych wypadków w miejscu pracy zdarza się w tej branży. Doświadczenia Tygodnia Bezpieczeństwa Skanska pokazują, że liczbę tę można znacznie zredukować. Podczas ubiegłorocznej edycji procent wypadków, który skutkował nieobecnością w pracy w całej Grupie Skanska, był 50 % mniejszy niż podczas normalnego tygodnia, gdy notujemy około 20 wypadków. Uwzględniając cały rok, może to być około 650 wypadów mniej wśród pracowników i podwykonawców Skanska na całym świecie.

W zakres działań, które zostaną podjęte podczas Tygodnia Bezpieczeństwa wejdą setki wizyt najwyższego kierownictwa naszej firmy na budowach, rozległe programy szkoleniowe z bezpieczeństwa pracy dla pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych, podczas których nacisk zostanie położony m.in. na planowaniu w celu zapobiegania ryzykom, bezpiecznej organizacji prac na wysokości, zasadach ewakuacji w sytuacji pożaru i wielu jeszcze innych aspektach BHP. Ponadto, podjęte zostaną działania z zakresu ochrony zdrowia, jak np. udzielanie pierwszej pomocy. Więcej informacji na ten temat już od poniedziałku na stronie: www.skanska.com/safetyweek

- Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w Skanska i przykładamy do niego ogromn�� wagę każdego dnia. Jest ono także sprawą najwyższej rangi dla naszych pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych, którzy chcą planować, żeby zapobiegać wypadkom. To jedyny sposób, aby osiągnąć długoterminowy cel – zero wypadków. Wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia, ale jestem przekonany, że osiągniemy sukces – mówi Johan Karlström.

Odkąd w 2005 roku Skanska rozpoczęła inicjatywę: Tydzień Bezpieczeństwa, ilość wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy spadła o 50%. Firma podjęła szeroko zakrojone działania mające na celu zredukowanie w przyszłości liczby wypadków. Zostały wprowadzone surowe zasady związane ze stosowaniem na budowach środków ochrony osobistej oraz szeroko zakrojone programy nowych praktyk z tym związanych. Analiza ryzyk jest nadal obowiązkowa na wszystkich projektach. Skanska skupiła swoją uwagę na wypadkach, które mogły okazać się poważnymi w skutkach, a w których nikt nie został ranny.

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa są wyważone i poddawane dokładnej analizie, a ich efekty są porównywane pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi Skanska w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Częstotliwość wypadków ma wpływ na zróżnicowanie pensji wielu menedżerów. W 2009 roku wprowadziliśmy Global Safety Stand Down, który oznacza zatrzymanie pracy na wszystkich budowach Skanska w związku ze śmiertelnym wypadkiem na jednym z projektów. Chcemy w ten sposób skupić uwagę pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych na konieczności wyciągnięciu wniosków z tragedii, która miała miejsce i na tym, jak możemy tego typu wypadkom w przyszłości zapobiegać.