c

Strefa gospodarcza w Tarnowie będzie rozbudowana

Press release 03.10.2013 12:37 CET

Rusza drugi etap budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Na zlecenie Urzędu Miasta Tanowa rozbudową strefy zajmie się Skanska. Inwestycja o wartości 4,46 mln zł netto (5,48 brutto) potrwa do końca 2014 roku.

SAG

fot. Urząd Miasta Tarnowa

 

Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. Jej rozbudowa jest kontynuacją działań podjętych w ramach pierwszego etapu budowy strefy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zakres inwestycji

Skanska zrealizuje rozbudowę strefy w formule „projektuj i buduj”, czyli najpierw wykona projekt i uzyska pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy, a następnie przystąpi do prac budowlanych.

- Prace budowlane będą polegały na budowie układu drogowego strefy i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych – tłumaczy Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. – Wybudujemy 849 m dróg wraz z oświetleniem, ponad 1 km kanalizacji deszczowej, kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową.
Drogi, które powstaną na terenie II etapu strefy gospodarczej, będą miały jezdnie o szerokości 7 m. Zostaną wyposażone w chodnik, ścieżkę rowerową oraz przejścia dla pieszych.

W ramach inwestycji Skanska wybuduje też dwie zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych.

Inwestycje i miejsca pracy

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie oznacza zwiększenie obszarów inwestycyjnych w mieście. Dzięki kompleksowemu uzbrojeniu terenów strefy powstanie atrakcyjne miejsce dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli inwestować w Tarnowie i tworzyć tutaj nowe miejsca pracy.
Infrastruktura drogowa, która zostanie zbudowana w ramach II etapu SAG, ułatwi też komunikację między już istniejącymi w obrębie strefy obszarami inwestycyjnymi.

Strefy gospodarcze powstają obecnie w całej Małopolsce i są dla gmin sposobem na ściągnięcie inwestorów oraz utworzenie nowych miejsc pracy. – Strefa w Tarnowie to już trzecia, którą w ostatnim czasie realizujemy – mówi Witold Miśtak. – Obecnie budujemy też strefę gospodarczą w Bochni, a na początku tego roku zakończyliśmy uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Skawinie.

Pobierz