c

100-metrowy most w Nowej Wsi Czudeckiej gotowy

Press release 06.12.2012 09:00 CET

Skanska zakończyła budowę ponad 100‑metrowego mostu przez rzekę Wisłok
w Nowej Wsi Czudeckiej. Inwestycja o wartości 6,6 mln zł netto pozwoliła na likwidację wąskiego gardła na drodze wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce.

most w Nowej Wsi Czudeckiej

Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nowym mostem pierwsi kierowcy przejechali już 31 października br. Całość prac budowlanych trwała 8 miesięcy. W szczytowym momencie na projekcie pracowało 50 osób.

Zakres prac

- Powierzona naszej firmie inwestycja obejmowała budowę nowego mostu przez rzekę Wisłok o długości 101 metrów, rozbiórkę starego zniszczonego obiektu, rekultywację terenu oraz regulację koryta rzeki – informuje Mirosław Gucwa, Menadżer Projektów, Skanska. - W ramach projektu wykonaliśmy również dojazdy do nowego mostu od strony Strzyżowa na długości 220 m oraz od strony Czudca na odcinku 178 m. Przebudowaliśmy skrzyżowanie DW 988 z drogą dojazdową do ośrodka wypoczynkowego „Kaczarnica”, pięć zjazdów do pól i posesji oraz kolidujące sieci energetyczne i telekomunikacyjne na długości 100 m – dodaje M. Gucwa ze Skanska.

Prace budowlane rozpoczęły się wiosną br. od wykonania 22 wierconych pali wielkośrednicowych o średnicy 150 cm i długości od 8,5 m do 10,5 m, na których następnie posadowiono most.

Ważąca 332 tony stalowa konstrukcja nowego mostu została zamontowana w lipcu br. przy użyciu żurawia o udźwigu 300 ton. Pod koniec lipca wykonaliśmy betonowanie płyty pomostu. Do realizacji tego elementu obiektu potrzebne było 850 ton betonu, które na plac budowy dostarczyły 34 betoniarki.

Kontrakt obejmował również umocnienie brzegów oraz profilowanie koryta w górę i w dół rzeki od osi mostu na łącznej długości 120 m. Prawy brzeg został rozkopany, a istniejące koryto rzeki Wisłok poszerzone o ok. 7 m do szerokości 30 m. Brzegi rzeki umocnione zostały opaską kamienną.

Likwidacja wąskiego gardła na DW 988

Nowy most w Nowej Wsi Czudeckiej powstał obok obiektu wybudowanego w latach 20. ubiegłego stulecia. Przeprawa była przyczyną trwających od wielu lat utrudnień w ruchu. Ze względu na niewystarczającą - zaledwie 6-metrową szerokość starego mostu - ruch odbywał się jednokierunkowo i sterowany był sygnalizacją świetlną. Ponadto, zły stan techniczny obiektu był przyczyną wprowadzenia ograniczenia nośności i wyznaczenia objazdów dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton. Brak chodników dla pieszych oraz liczne ubytki w nawierzchni powodowały zagrożenie dla użytkowników obiektu.

- Nowy, trzyprzęsłowy obiekt jest dłuższy (101 m) i szerszy (12 m) od starego mostu. Ma obustronne chodniki oraz dwie jezdnie – po jednym pasie w każdym kierunku. Obiekt posiada najwyższą klasę nośności „A”, co oznacza, że z mostu będą mogły korzystać samochody o masie nawet 50 ton – mówi Mirosław Gucwa ze Skanska.

Bezpieczna budowa

Inwestycja została zrealizowana w terminie oraz z troską o bezpieczeństwo pracujących na projekcie osób. Standardy bezpieczeństwa zostały docenione przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Budowa mostu w Nowej Wsi Czudeckiej zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie”.

Modernizacje obiektów w Kuryłówce i Zaborowie

W 2012 roku Skanska na zlecenie PZDW wyremontowała dwa obiekty: 268-metrowy most przez rzekę San w Kuryłówce w ciągu DW 877 Naklik – Leżajsk – Szklary oraz wiadukt nad linią kolejową w Zaborowie w ciągu DW 988 Babica – Warzyce. Łączna wartość zrealizowanych prac budowlanych wyniosła 3,5 mln zł netto.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji obiektów mostowych na terenie Podkarpacia. Przebudowaliśmy ponad 23 km drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami oraz wybudowaliśmy obwodnice Pilzna, Stalowej Woli, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa wraz z mostami i wiaduktami.

W ostatnich trzech latach przebudowaliśmy mosty w Rajskiem, Trzebownisku, Jazowej i Kobylu. Wykonaliśmy most w Kamienicy Dolnej,  wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie oraz  230‑metrowy wiadukt w Tarnobrzegu. Nasza firma była również wykonawcą okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie.