c

Wiadukt w ciągu ulicy Łopuszańskiej w Warszawie będzie wyremontowany

Press release 21.05.2013 09:00 CET

Skanska wyremontuje wiadukt w ciągu ul. Łopuszańskiej nad torami Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Inwestycja o wartości ok. 2,3 mln zł brutto zrealizowana zostanie dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2013 r.

Niemal 250-metrowy wiadukt w ciągu ulicy Łopuszańskiej to ważny obiekt na mapie komunikacyjnej stolicy – umożliwia bezkolizyjny przejazd nad torami Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Powstał w latach 90. XX wieku, a obecnie, ze względu na wadliwą izolację, wymaga remontu. Ponad 20 lat temu przy jego budowie wykorzystana została technologia izolacji natryskowej. Doprowadziła ona do zjawiska suwania się nawierzchni asfaltowej na wiadukcie, skutkującej naprężeniami nawierzchni, a w efekcie wykruszeniami.

- Prace rozpoczniemy w pierwszej połowie czerwca - mówi Paweł Durlik, Kierownik Budowy, Skanska. - Zaczniemy od sfrezowania nawierzchni płyty pomostu, o powierzchni 3,5 tys. m kw., następnie usuniemy wadliwą izolację. Po wyprofilowaniu płyty wiaduktu wykonamy wysokiej jakości systemową izolację powłokową i ułożymy nową nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo, w ramach zadania wykonamy chodniki, krawężniki, schody, balustrady ochronne, deski gzymsowe i roboty odtworzeniowe. Planowany termin zakończenia prac to listopad br. Po remoncie zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy przez wiadukt.

Na czas realizacji zostanie zamknięty wiadukt południowy nad WKD. Ruch pojazdów zostanie skierowany na wiadukt północny i będzie się odbywał w dwóch kierunkach.

Aby zminimalizować niedogodności dla kierowców, Skanska planuje zintensyfikować prace w okresie wakacyjnym, kiedy ruch w mieście jest zdecydowanie mniejszy.

Kolejny kontrakt dla warszawskiego ZDM

- W ubiegłym roku na warszawskim Mokotowie zrealizowaliśmy bliźniaczą inwestycję - remont wiaduktów nad ulicą Żwirki i Wigury w ciągu ul. Hynka – mówi Tomasz Ostalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Podobnie jak wiadukt w ciągu ul. Łopuszańskiej, obiekty te były w złym stanie technicznym ze względu na wadliwą izolację. Wykonaliśmy zbliżony zakres prac do tego, który będziemy realizować teraz - wymianę nawierzchni jezdni i poboczy, a także wymianę izolacji, płytek gzymsowych i roboty odtworzeniowe.

W poprzednich latach dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Skanska wyremontowała Estakady Bielańskie oraz ulicę Bora Komorowskiego.