c

Płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz idą do remontu

Press release 22.11.2013 00:00 CET

Za 10 miesięcy płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w bydgoskim Porcie Lotniczym będą wyremontowane. Firma Skanska podpisała dziś umowę na realizację kompleksowego remontu. Wartość inwestycji wyniesie ok. 22,5 mln zł netto. Prace rozpoczną się jeszcze
w tym roku.

Download file

Inwestycja obejmie remont ponad 9-hektarowej nawierzchni bitumicznej wszystkich dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Zostanie wymieniona warstwa ścieralna, naprawione zostaną spękania, a cała nawierzchnia zostanie wzmocniona siatkami stalowymi. Siatki te, wytwarzane z ocynkowanego drutu stalowego z wplecionymi poprzecznymi stalowymi prętami, pokryte warstwą Slurry Seal,
w sposób istotny wpłyną na poprawę parametrów nośności nawierzchni bitumicznej.

Ponadto, gruntownej przebudowie poddane zostaną nawierzchnie betonowe płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4 o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Zadanie rozpocznie się od rozbiórki istniejącej nawierzchni, następnie zrealizowane zostaną odwodnienia liniowe i szczelinowe w ilości ok. 800 mb wraz z kanalizacją deszczową. Nawierzchnie betonowe wykonywane będą metodą ślizgową z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego własnością Skanska. Na wszystkich remontowanych nawierzchniach zrealizowane zostanie oznakowanie poziome.

Inwestycja, realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej”, będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Wyzwanie realizacji
Wszystkie prace wykonywane przez Skanska będą ze sobą ściśle powiązane. Dlatego, podczas realizacji niezbędne będzie bardzo dokładne przestrzeganie harmonogramu, by utrzymać założoną wydajność robót.
- Prace będziemy prowadzić w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska i przepustowości terminalu pasażerskiego – mówi Przemysław Moszczak, Kierownik Budowy, Skanska. - Roboty betonowe planujemy realizować na dwie zmiany, w godzinach dostosowanych do rozkładu lotów. Rozważamy także pracę w godzinach nocnych.

W realizację inwestycji zaangażowanych będzie około 100 osób. Do prowadzenia prac wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt Skanska,
tj. układarki do betonu, sprzęt do cięcia i wypełniania szczelin dylatacyjnych, maszyny do stabilizacji gruntu, a także sprzęt usługodawcy,
tj. gilotyna do rozbiórki nawierzchni betonowej i kruszarka do uzyskiwania pełnowartościowego materiału na podbudowę kruszywową z rozbieranej nawierzchni betonowej. Do układania nawierzchni bitumicznych użyte zostaną rozściełacze bitumiczne, walce drogowe i frezarki.

Wszystkie prace będą nadzorowane i opiniowane przez niezależną placówkę badawczą, tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), co będzie wymagało od wykonawcy zachowania szczególnie wysokiego reżimu technologicznego.

- Remont płaszczyzn postojowych i dróg kołowania to już czwarta inwestycja, którą będziemy realizować dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy - mówi Przemysław Moszczak. - Obecnie dobiega końca remont systemu elektroświetlnego. Jesienią ubiegłego roku wyremontowaliśmy drogę startową, a w czerwcu tego roku oddaliśmy do użytku płytę postojową dla samolotów PPS1.

Pobierz