c

Średniowieczny Kanał Raduni do remontu

Press release 30.12.2014 14:05 CET

Ruszyła przebudowa 1,2 - kilometrowego odcinka Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Wykonawca inwestycji, firma Skanska na realizację projektu ma czas do końca października przyszłego roku. Wartość inwestycji opiewa na 14,9 mln zł netto.

Kanał Raduni przed przebudową

Początki powstania Kanału Raduni sięgają czasów średniowiecza, a jego ówczesne przeznaczenie miało przede wszystkim charakter obronny i gospodarczy. Dziś kanał stanowi zabytkowy obiekt hydrotechniczny wpisany do rejestru zabytków. Jego całkowita trasa liczy 13,5 km i nosi nazwę Kanał Nowa Radunia. Obecnie obiekt na całej długości od Pruszcza Gdańskiego do Biskupiej Górki w Gdańsku pełni funkcję zbiornika retencyjnego dla wód spływających z terenów jego zlewni.

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Celem realizacji projektu przebudowy Kanału Raduni jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku mieszkańców, a także poprawa prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja przebudowy obiektu została podzielona na dwa etapy. Skanska odpowiada za wykonanie prac w ramach drugiego etapu, który obejmie realizację robót modernizacyjnych na odcinku od mostu w ciągu ul. Raciborskiego do kładki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego. Po zakończeniu inwestycji zmodernizowany zostanie ponad 1,2 - kilometrowy odcinek kanału. Przebudowa zabytkowego obiektu polega na wykonaniu szeregu prac modernizacyjnych. Ich pierwszy etap obejmuje demontaż istniejących umocnień i późniejsze ponowne umocnienie brzegów kanału. - Wykonane zostaną umocnienia żelbetowe na ściance szczelnej o łącznej długości 2146 metrów. Wykończenie od strony kanału stanowić będzie okładzina kamienna z kostek 11x11cm o łącznej powierzchni 3800m2 – mówi Andrzej Zmuda, Kierownik Robót, Skanska.
- W ramach projektu przeprowadzimy także remont przyczółków istniejących mostków i kładek dla pieszych w liczbie 3 mostów i 5 kładek – dodaje Andrzej Zmuda. Inwestycja obejmuje wykonanie schodów z kostki brukowej na skarpie kanału oraz krawężników kamiennych. Przy zastosowaniu materaców siatkowo-kamiennych o grubości 0,3 m umocnione zostanie dno kanału tuż przy wylotach większych kolektorów deszczowych. Ponadto Skanska odpowiada za przebudowę kabla teletechnicznego, montaż urządzeń podczyszczających oraz szereg mniejszych prac budowlanych.

Skanska w woj. pomorskim
Obecnie firma na terenie woj. pomorskiego prowadzi ponad 20 projektów zarówno z zakresu budownictwa inżynieryjnego jak i kubaturowego. Spółka do niedawna obecna na tym terenie poprzez Oddział Budownictwa Inżynieryjnego rozszerzyła swoją działalność otwierając w tym roku drugi oddział w Gdańsku – Oddział Budownictwa Ogólnego. Do jednych z większych aktualnie wykonywanych projektów Skanska w Pomorskiem zaliczają się m.in. budowa Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, rewitalizacja dzielnicy Dolnego Miasta w Gdańsku czy realizacja infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku.