c

Przebudowa drogi Staszów – Połaniec zbliża się do końca

Press release 15.04.2014 11:40 CET

Po wakacjach pojedziemy nową drogą wojewódzką nr 764. Dwunastokilometrowy odcinek Staszów-Połaniec zyska nową nawierzchnię, wiaty przystankowe i ekrany akustyczne oraz zieleń. Prace przebiegają terminowo.

Od czerwca 2013 r. Skanska prowadzi roboty drogowe przy DW nr 764 Staszów-Połaniec. Zamawiającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Zgodnie z harmonogramem

Zakończyliśmy już prace związane z odwodnieniem pasa drogowego i przebudową przepustów pod drogi, wybudowaliśmy chodniki, zjazdy do posesji, wykonaliśmy podbudowę i położyliśmy warstwę wiążącą – mówi Marcin Kasprzyk, Kierownik Budowy, Skanska. - Obecnie umacniamy skarpy i rowy. Niedługo rozpoczniemy obsiewanie terenu trawą, ustawimy bariery zabezpieczające ruch pieszych oraz posadzimy drzewa.

Zazieleni się

Krajobraz wzbogaci się aż o 640 lip drobnolistnych. Lipy są drugimi (po dębach) najdłużej żyjącymi drzewami liściastymi w Europie. Osiągają wiek 300-500 lat i są wyjątkowo cenne przyrodniczo. Kwiaty lipy są jednymi z najbardziej miododajnych. Z pewnością skorzystają na tym okoliczne pasieki.

Utrudnienia w ruchu

W ostatnim tygodniu kwietnia będą trwały prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej. W tym czasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Kierowców i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót – apeluje Marcin Kasprzyk.

Po wykonaniu warstwy ścieralnej Skanska utwardzi pobocza, postawi bariery energochłonne, oznakuje drogę i ustawi wiaty przystankowe.

Zakończenie robót planowane jest na sierpień br. Wartość prac wyniesie ok. 20 mln zł.

Skanska w regionie

Skanska jest wykonawcą wielu obiektów kubaturowych i drogowych w tym regionie. Obecnie w województwie świętokrzyskim rozpoczynamy przebudowę drogi powiatowej Klimontów - Obrazów oraz dróg gminnych na terenie miasta Połańca.

W trakcie realizacji jest też budowa Centrum Handlowego „Galardia” w Starachowicach, budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium w Kielcach dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz rozbudowa Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.