c

Skanska wybuduje tory tramwajowe w Olsztynie

Press release 19.08.2014 14:55 CET

Ponad 6 km linii tramwajowej, przebudowa skrzyżowań, dróg i ścieżek rowerowych oraz budowa nowej ulicy Bukowskiego - to główne założenia umowy podpisanej dziś przez Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna. Roboty budowlane dla Odcinka A obejmującego ulice Witosa – Płoskiego - Sikorskiego i ul. Tuwima wykona firma Skanska. Inwestycja, której wartość wynosi ponad 149,8 mln zł brutto ma być gotowa we września 2015 r.

Umowa zawarta na realizację Odcinka A jest elementem projektu pn. „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej”. Na wykonanie zadania Skanska będzie miała 400 dni od daty podpisania umowy. Oznacza to, że prace zakończą się we wrześniu 2015 r.

Realizacja projektu
- Zakres powierzonych nam prac przewiduje budowę linii tramwajowej w ulicy Witosa, Płoskiego, al. Sikorskiego (ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego) oraz ul. Tuwima – mówi Grzegorz Orłowski, Menadżer Projektu, Skanska. Ponadto generalny wykonawca odpowiada m.in. za wykonanie stacji prostownikowej dla trakcji tramwajowej, budowę murów oporowych, chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż linii tramwajowej. W projekcie przewidziano także budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Tuwima oraz wzmocnienie mostu nad rzeką Łyną. – Inwestycji, którą zrealizujemy towarzyszyć będzie również przebudowa i budowa zatok i przystanków komunikacji publicznej, odwodnienia ulic i torowiska, a także oświetlenia terenu – dodaje Orłowski. Trasa jednotorowej odnogi linii tramwajowej, którą wykona Skanska biegnie wzdłuż ulicy Tuwima do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W miejscu inwestycji powstanie także dwutorowy przystanek końcowy, mijanka i punkt socjalno-informacyjny.