c

Przebudujemy wiadukt nad drogą ekspresową S-86

Press release 30.06.2011 14:00 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Baczyńskiego nad drogą ekspresową S-86 w Sosnowcu. Inwestycja będzie kosztowała ponad 11 mln zł brutto. Planowane zakończenie przebudowy to październik 2012 r. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

Droga S-86 to jedna z głównych arterii Górnego Śląska, łącząca Katowice (węzeł Roździeńskiego) i Sosnowiec (węzeł Pogoń). Z wiaduktu w ciągu ul. Baczyńskiego kierowcy zjeżdżają na trasę S-86 z Sosnowca do Katowic i w kierunku Częstochowy.

Pora na remont

Wiadukt wymaga remontu ze względu na bezpieczeństwo. Jest w złym stanie technicznym, a jego konstrukcja została już wcześniej wzmocniona podporami.

W ramach inwestycji wykonamy remont wiaduktu wschodniego (od strony Warszawy) i zachodniego (od strony Katowic) oraz platformy. Długość wiaduktu to ponad 42 m, a szerokość przekracza 27 m.

Do zakresu naszych prac należy m.in. rozbiórka zabudowy chodnikowej i wymiana wyposażenia obiektu, wzmocnienie środkowego filaru żelbetowym płaszczem oraz remont skrajnych podpór. Wymienimy również nawierzchnię na wiadukcie i dojazdach do niego, wzmocnimy skarpy i nasypy oraz wprowadzimy tymczasowe oraz docelowe oznakowanie.

Dla kierowców

Harmonogram prac został zaprojektowany z myślą o kierowcach i dostosowany do natężenia ruchu. - Będziemy starali się prowadzić prace tak, by jak najmniej utrudniać kierowcom poruszanie się w tym rejonie  – mówi Menedżer Projektu Marcin Bartosiewicz. - Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz podniesienia jakości połączeń komunikacyjnych na terenie aglomeracji śląskiej.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Spośród naszych wielu realizacji można wymienić: północny odcinek autostrady A1, most Tysiąclecia we Wrocławiu, trasę W-Z w Gdańsku oraz estakadę w Milówce.

Możemy pochwalić się wieloma projektami zrealizowanymi na Śląsku. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca.

Bezpieczna Budowa Skanska

Wiele naszych projektów zostało nagrodzonych w konkursach „Bezpieczna Budowa” organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2007 r. I miejsce zdobyła budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Rudzie Śląskiej. Projekt ten został również wyróżniony w 2008 roku. W 2009 r. III miejsce zajęła budowa północnej obwodnicy Siewierza.