c

Przebudujemy ul. Nowotoruńską w Bydgoszczy

Press release 14.07.2011 13:10 CET

Skanska podpisała umowę na I etap przebudowy ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Prace potrwają trzy miesiące, a ich wartość to 4,6 mln złotych brutto.

Na ponad 3-kilometrowym odcinku ulicy Nowotoruńskiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Planu Sześcioletniego a Hutniczą, przebudujemy niemal 24 tys. m kw. nawierzchni. Inwestorem jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, dla którego w 2010 roku zrealizowaliśmy przebudowę ulicy Dobrzyńskiej.

Do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowej-emulsyjnej MCE o grubości 22 cm wykorzystamy destrukt bitumiczny - mówi Marek Antoniak, Menedżer Projektu, Skanska. – Będzie on stanowił ok. 50% ogółu składu podbudowy. Wykorzystamy dzięki temu 100% sfrezowanego materiału ze starej nawierzchni ulicy Nowotoruńskiej.

Produkcja mieszanki na podbudowę odbywać się będzie metodą IN PLANT, która polega na mieszaniu składników w mobilnej wytwórni mas. Dzięki temu unikniemy zapylenia terenu przez rozsypywacz cementu, co ma miejsce przy produkcji mieszanek metodą IN PLACE, gdzie wszystkie składniki miesza się w korycie drogi.

W ramach realizowanego projektu wykonamy też zatoki autobusowe z warstwy ścieralnej z betonu cementowego zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym, podbudowy z betonu i podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.