c

Port Lotniczy w Jasionce to nasz powtarzalny klient

Press release 22.07.2011 09:00 CET

Skanska podpisała umowę na realizację kolejnej inwestycji na terenie Portu Lotniczego w Jasionce. Wykonamy prace związane z rozbudową systemu oświetlenia nawigacyjnego oraz budową drogi patrolowej. Inwestycja o wartości ponad 9,2 mln zł brutto zakończy się w sierpniu 2012 roku.

1

Powierzona do realizacji naszej firmie inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa samolotów lądujących w Jasionce. Zakres zleconych prac obejmuje branżę elektroenergetyczną i drogową.

- W ramach robót elektrycznych rozbudujemy instalację świateł podejścia dla progu 09 drogi startowej w układzie geometrycznym ALPHA – ATA kategorii I – informuje Zdzisław Leśniewski, Menedżer Projektu, Skanska. - Zamontujemy światła linii centralnej, światła poprzeczki o długości 300 m i światła błyskowe. Ponadto, wykonamy zasilanie podstawowe i awaryjne, a także instalacje połączeń uziemiających i wyrównawczych oraz ochrony od porażeń i przeciwprzepięciowych.

Budowa świetlnego systemu podejścia wymaga utworzenia obszaru zwanego płaszczyzną świateł, w którym nie mogą znajdować się żadne przeszkody lotnicze, przewyższające projektowaną instalację.

- Inwestycję rozpoczniemy początkiem września wycinką drzew i krzewów na całej powierzchni płaszczyzny podejścia – mówi Bogusław Cienki, Kierownik Budowy, Skanska. - Następnie przystąpimy do sprawdzenia całego terenu pod kątem niewybuchów, ponieważ inwestycja zlokalizowana jest na działkach po byłej jednostce wojskowej.

Ponadto, w ramach umowy wybudujemy nowy, ponad 1,6-kilomterowej długości odcinek drogi patrolowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi poboczami. Trasa „patrolówki” zlokalizowana będzie w odległości ok. 5 m od ogrodzenia lotniska. Ponadto na odcinku pomiędzy istniejącą i projektowaną drogą patrolową, wzdłuż linii świateł podejścia zrealizujemy drogę techniczną o szerokości 2,5 m z prefabrykowanych płyt ażurowych wraz z poboczem gruntowym o szerokości 0,75 m.

Ze względu na włączenie nowych terenów w obszar lotniska wykonamy niemal 1,8-kilometrowej długości fragment nowego ogrodzenia, spełniającego wymagania  rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych. Ogrodzenie, o wysokości całkowitej 2,63 m i konstrukcji panelowej z cokołem betonowym i podwójnym zasiekiem walcowym z concertiny, zabezpieczy światła podejścia oraz zapobiegnie nieuprawnionym wtargnięciom osób i zwierzyny na teren lotniska. Wzdłuż nowego ogrodzenia wybudujemy kanalizację kablową na potrzeby instalacji teletechnicznej, a w miejscach przejścia ogrodzenia nad istniejącymi rowami przepusty z kratą uniemożliwiającą przejście na teren lotniska.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Od maja ubiegłego roku Skanska uczestniczy w rozwoju podrzeszowskiego lotniska, realizując strategiczne dla Portu inwestycje: płytę postojową, płaszczyznę do odladzania samolotów i nowy terminal pasażerski. Pod koniec lipca br. rozpoczniemy budowę wieży kontroli ruchu lotniczego (Inwestor: PAŻP).