c

Rozbudujemy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW

Press release 26.07.2011 13:00 CET

Podpisaliśmy kontrakt na II etap rozbudowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prace o wartości 35,4 mln zł brutto zrealizujemy w ciągu 20 miesięcy.

 

podpisanie umowy

W ramach inwestycji Skanska wykona przy ulicy Wójcickiego budynek Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych wraz z wewnętrznymi drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami oraz infrastrukturą sanitarną i gazową. Dostarczy też niektóre elementy wyposażenia sal.

Zakres prac

Projekt, który zrealizujemy, jest kolejnym etapem rozbudowy kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskich Bielanach. W specjalistycznych laboratoriach badawczo-dydaktycznych nowego Centrum uczyć się będą studenci chemii, fizyki i biologii.

W ramach powierzonych prac Skanska wybuduje obiekt o pięciu kondygnacjach nadziemnych z podziemnym parkingiem na 55 miejsc. Dodatkowo, obok budynku znajdzie się 106 miejsc parkingowych. Całkowita powierzchnia użytkowa Centrum Laboratoryjnego wyniesie ponad 3 tys. m kw. Projekt bryły nowego obiektu został dostosowany do wyglądu istniejących budynków kampusu, w tym siedziby Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, z którym będzie sąsiadował. Na realizację inwestycji mamy 20 miesięcy — 18 z nich przeznaczone jest na prace budowlane, ostatnie dwa na uzyskanie dokumentów niezbędnych do odbioru budynku i pozwolenia na użytkowanie.

Skanska dla uczelni wyższych

Skanska ma rozległe doświadczenia w realizacji kontraktów dla uczelni wyższych na terenie całej Polski. Dotychczas zrealizowaliśmy między innymi: modernizację budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, budowę budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliotekę Techniczną i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej czy budowę akademika Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie nasza firma realizuje między innymi: Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.