c

Budowa składowiska odpadów w Zakurzewie zakończona

Press release 14.04.2014 07:00 CET

Na terenie wysypiska w Zakurzewie, które obsługuje miasto Grudziądz, została zakończona budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt, wart ok. 17,6 mln netto, zrealizowała firma Skanska. Inwestorem były Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Obecnie trwają próby technologiczne kompostowania i sortowania odpadów.

Firma Skanska dokończyła inwestycję rozpoczętą przez poprzedniego wykonawcę. Stan zaawansowania prac w chwili przejęcia frontu robót wynosił 12 %. W ramach zadania Skanska wykonała rozbiórki siedmiu istniejących budynków i wybudowała bądź przebudowała 38 obiektów o łącznej kubaturze ponad 74,3 tys. m sześc.

Dzięki inwestycji zwiększyła się powierzchnia obiektów na składowisku. Wprowadzone zostały nowoczesne i ekologiczne procesy technologiczne obróbki odpadów; powstała kompostownia z 16 bioreaktorami; sortownia, która została wyposażona w najnowsze urządzenia do segregacji odpadów. Ponadto, poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych zmniejszona zostanie również ilość składowanych odpadów komunalnych

Zmodernizowano halę sortowni, wybudowanohalę przyjęć odpadów i budynek administracyjno-socjalny. Dokończona została hala kompostowani odpadów wraz z biofiltrem, plac dojrzewania kompostu, magazynowania odpadów strukturalnych oraz magazynowania gotowego kompostu. Wybudowane zostały także zbiorniki na ścieki bytowe i technologiczne, zbiornik na wody opadowe razem z pompownią wód opadowych, boksy magazynowy na surowce wtórne oraz punkt przyjmowania odpadów niebezpiecznych bezpośrednio od mieszkańców. W ramach robót sieciowych zbudowano: kanalizację deszczową, sieć kanalizacji bytowo- gospodarczej, technologiczną, wodociągową, a także drogi place manewrowe.

Inwestycja na terenie składowiska odpadów objęła bardzo duży zakres prac – rozbiórki, budowę niemal 40 nowych obiektów, utwardzenie ok. 12 tys. m kw. dróg dojazdowych i placów składowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w tym robót instalacji sanitarnych, których realizacja wymagała natychmiastowego podejmowania decyzji w celu omijania kolizji z czynnymi sieciami. Ponadto, prace prowadzone były na terenie czynnego składowiska. Odpowiednio zaplanowane i zorganizowane prace prowadzone były w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania obiektu.

Kontrakt realizowany był w ramach projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

- Ekologiczne inwestycje wpisują się w strategię naszej firmy – mówi Justyna Kobylarz, Menadżer Projektu, Skanska. - Budujemy zakłady zagospodarowania odpadów, oczyszczalnie, a także zielone biurowce i mieszkania. Jednym z naszych celów jest zero zagrożeń środowiskowych. Oznacza to, że nasze projekty są realizowane w sposób gwarantujący jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Ekologiczne realizacje Skanska
Skanska realizuje podobne projekty na terenie całego kraju. Zbudowaliśmy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze koło Chojnic, w Skawinie koło Krakowa oraz Paszczynie koło Dębicy. Zrealizowaliśmy także Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym oraz składowisko odpadów w Bielsku-Białej. Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim. Wśród zakończonych projektów warto wymienić również oczyszczalnie ścieków w Jeleniej Górze, Przemyślu, Mielcu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Zagórzu oraz w Izabelinie.