c

Tor węgierski na Mostach Solidarności

Press release 15.11.2012 13:00 CET

Po niespełna siedmiu miesiącach zakończyła się przebudowa torowiska na Mostach Solidarności w Bydgoszczy. Remont, którego wykonawcą była Skanska, kosztował ponad 5,5 mln zł netto.

Projekt wymagał demontażu starego torowiska, sieci i słupów trakcyjnych. Rozebrano też stalowe elementy mostu, kapy chodnikowe i podbudowy torowiska. Wyburzone zostały 4 z 8 podpór betonowych.

- Mosty przeszły gruntowną przebudowę - mówi Sławomir Kucharski, Menadżer Projektów, Skanska. – Wymienione zostały między innymi wszystkie dylatacje chodnikowe i 60 sztuk łożysk. Wyposażyliśmy obiekt w system kolektorów odwadniających.

Podczas remontu okazało się, że należy wykonać prace dodatkowe. Najpierw, podczas rozbiórki kap chodnikowych, Skanska znalazła azbestowe rury. Do ich usunięcia trzeba było wezwać specjalistyczną firmę, co wstrzymało na chwilę prace.

Kolejnym problemem było „przęsło nad groblą”. Pierwotnie obiekt ten miał być wzmocniony od góry - przez pogrubienie płyty i od dołu - poprzez doklejenie taśm z włókien węglowych. Niestety, po wykonaniu piaskowania okazało się, że betonowe przęsło jest w tak złym stanie, że trzeba je wyburzyć i wybudować nowe. Całą operację Skanska wykonała w 3 tygodnie. Pomimo komplikacji, jakie wystąpiły na projekcie, prace zostały zrealizowane w terminie umownym.   

Przebudowa pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu tramwajów oraz wyciszenie torowiska.

- Wyposażyliśmy obiekt w nową jezdnię torową, tzw. „tor węgierski” – mówi Marek Antoniak, Menadżer Projektów, Skanska. – To jedna z technologii układania torowisk. W prefabrykowanych płytach z dwoma kanałami, umieszczone są szyny blokowe, które są bardziej płaskie niż typowe szyny. Przestrzeń pomiędzy szyną a płytą wypełniliśmy zalaną masą żywiczną. Uzyskaliśmy efekt tłumienia drgań oraz możliwość poruszania się po torowisku pojazdów samochodowych.

Skanska w Bydgoszczy

Skanska od lat obecna jest na rynku kujawsko-pomorskim oraz w samej Bydgoszczy. W tym roku wykonała niemal 9 km ścieżek rowerowych oraz przeprowadziła remonty ulic: Żwirki i Wigury oraz Nakielskiej.