c

W Zagórowie otwarto pierwsze nowoczesne targowisko

Press release 07.10.2013 00:00 CET

Ogrodzony i utwardzony plac, zadaszone stanowiska, wydzielone miejsca dla różnych gatunków zwierząt, obecność służb weterynaryjnych – to tylko niektóre elementy nowo otwartego targowiska w Zagórowie (powiat słupecki). Rolnicy mogą tu sprzedawać swoje produkty w odpowiednich warunkach, a okoliczni producenci zyskają miejsce zbytu. Inwestycję o wartości ponad 2 mln zł brutto zrealizowała firma Skanska.

Download file

„Mój rynek”
Targowisko w Zagórowie powstało w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Mój rynek” polegającego na budowie i modernizacji targowisk w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Inwestycja była dofinansowana ze środków PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Łącznie przewiduje się stworzenie ok. 80 nowych i modernizację ok. 200 istniejących targowisk w Polsce. Zagórów jest pierwszym miastem w Wielkopolsce, które zyskało nowoczesne miejsce handlu.

Zagórowskie targowisko
W Zagórowie w niespełna rok powstało nowoczesne targowisko o powierzchni ponad 8 tys. m kw. przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej. Plac podzielony jest na dwie części: targ zwierzętami gospodarskimi i miejsce  przedaży produktów rolno-spożywczych. W części przeznaczonej do handlu zwierzętami wzniesionych zostało 19 zadaszonych stanowisk, w konstrukcji stalowej, wyposażonych w poidła i punkty do uwiązania zwierząt. Tak przygotowane miejsce zapewnią ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i spełniają wymogi zabezpieczenia przed hałasem. Powstał też kojec dla zwierząt chorych bądź agresywnych. Wyładunek i załadunek zwierząt kopytnych będzie się odbywał za pomocą przenośnych ramp. W pobliżu placu znajduje się punkt weterynaryjny wyposażony m.in. w poskrom, czyli urządzenie umożliwiające unieruchomienie dużego zwierzęcia w celu wykonania zabiegu weterynaryjnego. Cały teren sprzedaży, zarówno część przeznaczona do handlu zwierzętami, jak i produktami rolno-spożywczymi, został ogrodzony, utwardzony, oświetlony i podzielony na sekcje, w których będą sprzedawane zwierzęta lub towary danego rodzaju.
- Na placu zbudowaliśmy również jednokondygnacyjny budynek administracyjno-gospodarczy – mówi Dariusz Narożny, Kierownik Budowy, Skanska. - Znajdują się w nim pomieszczenia dla służb weterynaryjnych i obsługi targowiska. W ramach kontraktu wykonaliśmy także instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych.

Tradycji handlowej ciąg dalszy
Wielkopolski Zagórów od lat słynie z tradycji handlu. Zgodnie z przywilejami królewskimi trwa ona nieprzerwanie od początku XV wieku, kiedy to
w Niepołomicach król Władysław Jagiełło nadaje dla Zagórowa prawa miejskie oraz zezwala na targ w każdą środę. Przez wiele pokoleń mieszkańcy Zagórowa słynęli z hodowli gęsi, potem zakres oferowanych do sprzedaży zwierząt zdecydowanie się rozszerzył. Dziś handlujący zjeżdżają się z miejscowości odległych nawet o 100 km.
Nowo wybudowane targowisko pozwoli rolnikom sprzedawać swoje produkty w odpowiednich warunkach, a okoliczni producenci zyskają nowe miejsce zbytu – wszystko to wpłynie na rozwój gospodarczy Zagórowa.
Ponadto, układ funkcjonalny, estetyka miejsca, utwardzenie, oświetlenie terenu, punkty poboru energii elektrycznej i wody pozwolą na organizowanie na tym terenie pokazów i festynów w skali gminy, starostwa, a także o charakterze ponadregionalnym.

 

Pobierz