c

Skanska przebuduje oczyszczalnię ścieków w Skarżysku-Kamiennej

Press release 20.12.2011 14:30 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Skarżysku Kamiennej. Kontrakt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zostanie zrealizowany w ramach projektu: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i w Skarżysku Kościelnym”.

Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej. Wartość projektu wynosi blisko 24 mln zł brutto, a czas na realizację to 25 miesięcy.

Skarżyska oczyszczalnia powstała w latach 60. XX wieku. Rozwój miasta, a co za tym idzie wzrastająca ilość ścieków spowodowała, że jej przepustowość stała się niewystarczająca. Oczyszczalnia była już kilkakrotnie modernizowana. Ze względu na wciąż dobry stan techniczny niektórych obiektów i urządzeń Skanska powierzono rozbudowę polegającą na zintegrowaniu części istniejącej z nowo projektowaną.

Prace, które wykonamy, mają na celu dostosowanie jakości ścieków do standardów europejskich i przystosowanie parametrów oczyszczalni do rosnącej liczby mieszkańców Skarżyska.

Zakres naszych prac obejmie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz modernizację istniejących obiektów – mówi Maciej Piecuch, Menedżer Projektu, Skanska. – W oczyszczalni zastosowana zostanie nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz technologie oczyszczania ścieków i przeróbki produktów procesów oczyszczania z wyłączeniem osadów.

Zamontujemy także pompy, dmuchawy, mieszadła, armaturę i  rurociągi. Będziemy również odpowiedzialni za wykonanie nowego osadnika wtórnego, układu usuwania tłuszczy, wykonanie reaktora biologicznego wraz z wymaganymi instalacjami obiegu osadów i budowę układu sieci wody technologicznej wraz z pompownią tej wody. Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni wyposażymy w instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego sterowanego ręcznie lub automatycznie.