c

Węzeł Bralin już otwarty

Press release 23.07.2014 12:00 CET

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie węzła Bralin. Inwestycję polegającą na dostosowaniu układu komunikacyjnego dróg w powiecie do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 zrealizowała firma Skanska. Umożliwi mieszkańcom Kępna i okolic wjazd na drogę S8. Wartość prac wyniosła ponad 3,5 mln zł netto. Inwestorem był Powiat Kępiński.

Download file

W ramach inwestycji rozbudowany został fragment (ponad 1 km) drogi powiatowej 5601 (relacji Bralin – Marcinki), znajdujący się we wsi Bralin.

Część istniejącej nawierzchni została poszerzona (fragment leśny), na drugiej części wybudowany został nowy przebieg drogi. Powstało także skrzyżowanie drogi powiatowej z dawną drogą krajową nr 8. Ponadto, wybudowane zostały zjazdy w ciągu drogi powiatowej, oświetlenie na przebudowanym skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Wrocław – Warszawa i drogi powiatowej. Przebudowana została sieć teletechniczna, odwodnienia drogi, usunięto kolizję z istniejącymi mediami, zabezpieczono uzbrojenie podziemne rurami ochronnym, a także wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja umożliwi mieszkańcom powiatu kępińskiego wjazd na drogę S-8.

- Podczas realizacji tego kontraktu przemieściliśmy ok. 16,5 tys. m sześc. mas ziemnych, wbudowaliśmy ok. 4,9 tys. ton masy bitumicznej, ok. 4,2 tys. ton kruszywa łamanego. W ramach kontraktu nasadziliśmy 6 380 dębów – mówi Grzegorz Kałużny, Kierownik Budowy, Skanska.
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Skanska w Powiecie Kępińskim
Na terenie Powiatu Kępińskiego Skanska wykonała remont drogi powiatowej nr 5691 Granice – Smardze – Mroczeń. Ponadto, firma jest wykonawcą I etapu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

 

Pobierz