c

„Chatka Żaka” oficjalnie otwarta!

Press release 10.05.2013 10:04 CET

9 maja odbyło się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie, które zmodernizowała Skanska. „Chatka” będzie od teraz działać jako Inkubator Medialno-Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

chata

Inkubator to jedyny we wschodniej Polsce cyfrowy ośrodek twórczy, który będzie służył studentom, uczniom, artystom, pracownikom mediów, a także użytkownikom nowych technologii. Działalność Inkubatora stworzy przestrzeń dla rozwoju i dialogu edukacji, kultury, sztuki i mediów.

Na miarę XXI wieku

W ramach zmodernizowanej przez Skanska „Chatki Żaka” powstała nowoczesno baza naukowo-badawcza w zakresie mediów, profesjonalne studia dźwiękowe, telewizyjne i artystyczne. Inkubator Medialno-Artystyczny Uniwersytetu składa się z sali widowiskowej z kinem 3D, nowoczesnych pracowni (dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego, internetowego i owych mediów, fotograficznej, filmowej, public relations, retoryki stosowanej, reklamy, e-learningu, teatru, tańca), laboratorium kształcenia tłumaczy symultanicznych. Będą w nim też prowadzone interdyscyplinarne programy kształcenia multimedialnego i artystycznego.

Otwarcie z pompą

W zorganizowanym przez UMCS otwarciu Inkubatora Medialno-Artystycznego wzięli udział przedstawicie władz uczelni na czele z rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Michałowskim, władze miejskie (prezydent Lublina Krzysztof Żuk, radni miejscy) i wojewódzkie (wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc, marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Hetman), przedstawiciele Kuratorium Oświaty, posłowie, lokalni przedsiębiorcy, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak, studenci i dziennikarze. Odczytane też zostały listy gratulacyjne, jakie UMCS otrzymał z okazji otwarcia Inkubatora Medialno-Artystycznego od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej i Minister Sportu Joanny Muchy.

- Inauguracja działalności Inkubatora Medilano-Arystycznego stonowi dla władz uczelni, studentów i pracowników powód do wielkiej radości – mówi prof. dr hab. Stanisław Michałowskim, rektor UMCS. – Będzie on bowiem miejscem, w którym nowoczesne technologie umożliwiają młodym ludziom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Będzie pięknie wpisywał się w hasło „Lublin – miasto inspiracji”, gdyż posłuży rozwojowi nie tylko naszej uczelni, ale także miasta i całego regionu.

Goście obecni podczas otwarcia mieli okazję obejrzeć pokaz multimedialny prezentujący możliwości Inkubatora, pokaz świateł w sali widowiskowej, a także zwiedzić zmodernizowany przez Skanska obiekt.

„Chatka Żaka”

Modernizację „Chatki Żaka” Skanska ukończyła w sierpniu ubiegłego roku. Otwarcie było możliwe jednak dopiero teraz, gdyż konieczne było jeszcze wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt. Wartość inwestycji realizowanej od maja 2011 r. wyniosła ok. 9,5 mln zł netto (11,6 mln brutto).

W ramach inwestycji Skanska zrealizowała przebudowę obiekt na potrzeby utworzenia Inkubatora Medialno-Artystycznego. Projekt zakładał wykonanie remontu i oraz dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych, sanitarno–higienicznych, BHP oraz warunków technicznych.

„Chatka Żaka” to jeden z symboli akademickiego Lublina. Ten zaprojektowany przez Krystynę Różycką i utrzymany w stylu modernistycznym obiekt powstał w latach 60. i jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Dzięki unikalnym fragmentom elewacji inspirowanej architekturą lat 30., jedynej w swoim rodzaju kompozycji geometrycznej zdobiącej zewnętrzną ścianę budynku oraz przeszklonemu holowi „Chatka Żaka” jest wizytówką miasteczka studenckiego.