c

Skanska zrealizowała jeden z największych projektów w historii PKP

Press release 17.11.2008 00:00 CET

Prace wykonane przez Skanska na linii kolejowej E-30 na odcinku Węgliniec – Legnica to jeden z największych projektów w historii PKP. Dzięki modernizacji systemów sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji wzrosła przepustowość trasy i bezpieczeństwo ruchu. Pociągi mogą jeździć na tym odcinku z prędkością do 160 km/h.

Projekt, jaki zrealizowała Skanska, jest największym w historii PKP pod względem liczby stacji oraz przejazdów kolejowych zdalnie sterowanych z jednego ośrodka. Pięć stacji i dwadzieścia osiem przejazdów na 78-kilometrowym odcinku linii E-30 jest sterowanych i nadzorowanych z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Bolesławiec.

W momentach największego natężenia prac na projekcie pracowało 300-400 pracowników fizycznych i umysłowych – mówi Ryszard Ziemiński, Kierownik Budowy, Skanska. – Prace były wykonywane wyłącznie w obrębie pasa PKP, bez ingerencji w środowisko naturalne. Prace, które wykonaliśmy, objęły m.in. budowę czterech nowych nastawni kolejowych, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na pięciu stacjach oraz zabudowę Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na 21 przejazdach. W ramach kontraktu ułożyliśmy także ok. 180 km kabli światłowodowych i ok. 200 km kabli miedzianych. Zbudowaliśmy nowoczesną światłowodową sieć transmisyjną z cyfrowymi centralami telefonicznymi oraz komputerowe urządzenia radiołączności ruchowej i 12 stacji transformatorowych do zasilania urządzeń. Urządzenia diagnostyki taboru DSAT, zastosowane na tym odcinku, pozwalają wykryć przegrzane maźnice, osie i hamulce oraz nierównomierne zużycie obręczy kół, a także zważyć i wykryć niedopuszczalne obciążenia.

Ważnym miejscem zmodernizowanego przez Skanska odcinka jest stacja w Bolesławcu, na której znajduje się Lokalne Centrum Sterowania (LCS). XIX- wieczne, ręczne dźwignie mechaniczne oraz kilkudziesięcioletnie urządzenia elektromechaniczne i przekaźnikowe, którymi dyżurni ruchu dotychczas sterowali ruchem pociągów, zastąpiliśmy nowoczesnym systemem komputerowym. Pozwala on na zdalne sterowanie przez trzyosobową obsługę stacjami w Miłkowicach, Chojnowie, Okmianach, Bolesławcu i Zebrzydowej oraz sześcioma przejazdami z zastosowaniem kamer. System umożliwia także zdalne sterowanie i monitorowanie oświetlenia oraz ogrzewania rozjazdów na stacjach. W LCS Bolesławiec zastosowaliśmy pulpit sterowniczy najnowszej technologii – jest to pierwszy tak nowoczesny pulpit na linii kolejowej w Polsce.

W ramach budownictwa kolejowego Skanska wykonuje modernizacje linii i stacji kolejowych, prace torowe, inżynieryjne, teletechniczne i z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Na linii E-20 zmodernizowaliśmy stacje kolejowe: Cienin, Bednary, Strzałkowo, Słupca, Mińsk Mazowiecki, Miłosna i Mrozy. Prace na linii E-65 objęły modernizację stacji Psary i Korytów. Na liniach kolejowych: E-20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce, CE-59 na odcinku Międzylesie – granica Polski oraz E-30 na odcinku od Węglińca do zachodniej granicy Polski realizowaliśmy natomiast kontrakty z zakresu robót teletechnicznych.

Informacje o projekcie: Nazwa projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30 Węgliniec – Legnica. Kontrakt na budowę wraz z projektowaniem systemów sterowania ruchem i telekomunikacji. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa Generalny wykonawca: Skanska S.A. Oddział Budownictwa Kolejowego w Kielcach Czas realizacji: 03.2005 – 12.2007 Wartość kontraktu: 29,2 mln Euro netto Zakres prac: - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych -budowa 4 nowych nastawni kolejowych i 1 kpl. kontenerów technicznych - zabudowa w nastawniach na 5 stacjach komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu EBILOCK-950 wraz z zasilaniem urządzeń - zabudowa 21 urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP) kat. B - zabudowa 10 urządzeń zabezpieczenia przejazdów kat. A z telewizją przemysłową CCTV - zabudowa urządzeń samoczynnej blokady liniowej (SBL) – 35 odstępów blokadowych - zabudowa 6 stanowisk urządzeń diagnostyki taboru DSAT - zabudowa kabli teletechnicznych i światłowodowych - zabudowa 12 stacji transformatorowych do zasilania urządzeń - zabudowa 7 cyfrowych central telefonicznych SLK - zabudowa 6 komputerowych urządzeń radiołączności ruchowej - obsługa geodezyjna inwestycji.