c

Budowa drogi z Zielonki do granicy Warszawy nabiera tempa

Press release 16.04.2014 14:04 CET

Rozbudowa jednej z bardzej ruchliwych arterii obrzeży stolicy nabiera tempa. W środę, 16 kwietnia przedstawiciele Miasta Zielonka, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Skanska dokonali symbolicznego aktu inauguracji tej inwestycji. Zakończenie prac o wartości ponad 37 mln zł netto ma nastąpić w czerwcu przyszłego roku.

DW 631 w trakcie rozbudowy

W lutym tego roku Skanska zaczeła budowę drogi na dwukilometrowym odcinku od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 - tzw. „Węzeł Zielonka" do granicy miasta Warszawa.

Postęp prac
Prace nabieraja rozpędu. Trwają roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową nasypu projektowanej drugiej jezdni - mówi Adam Bielski, Kierownik Budowy, Skanska.

Pas drogowy nowej DW 631 na granicy Ząbek i Zielonki został już przygotowywany pod dalsze prace. - Zgodnie z założeniami projektu wycięliśmy drzewa i uprzątnęliśmy teren z karp i gałęzi. Na przeważającym obszarze usunęliśmy warstwy ziemi – mówi Adam Bielski. - Jednocześnie formujemy nasypy - wybudowaliśmy ich prawie połowę.
- Przebudowywane są także instalacje podziemne - rozpoczęliśmy budowę kanału tłocznego i kanalizacji deszczowej, jesteśmy na etapie końcowym przebudowy gazociągu średniego ciśnienia - dodaje Adam Bielski.
Do lipca tego roku planujemy budowę jezdni zachodniej w ciągu drogi nr 631 i jezdni południowej drogi nr 634.

Kontrakt w liczbach
Do budowy zużytych zostanie w sumie ok. 260 tysięcy ton piasku, 28 tysięcy ton kruszywa łamanego i 42 tysięcy ton betonu asfaltowego.
Podczas całej realizcji na budowie będzie pracowało 10 koparek, 3 ładowarki i 2 spycharki. Zostanie wykorzystana także równiarka, 3 wozidła, 3 walce oraz 150 samochodów wywrotek, dowożących piasek na nasyp. Przy pracach związanych z układaniem nawierzchni jezdni będą pracowały 2 rozkładarki do mas bitumicznych i 4 walce.
Podczas całego okresu realizacji inwestycji na budowie będzie pracowało około 140 osób.

Zakres prac
Oprócz rozbudowy wspomnianego odcinka Skanska przebuduje także skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 634 na odcinku ok. 600 metrów (teren miasta Zielonki i Ząbek).
Zakres prac obejmie rozbudowę drogi z jednojezdniowej do dwujezdniowej. Na całym odcinku powstanie także chodnik, ścieżka rowerowa, ekrany akustyczne oraz oświetlenie uliczne. Przedsięwzięcie przewiduje również wykonanie włączeń dróg gminnych ulic: Szwoleżerów, Powstańców, Bankowej i Kolejowej.

Skanska wybuduje także system kanalizacji deszczowej, nowe rowy bezodpływowe oraz  przebuduje przepust w dostosowaniu do projektowanej geometrii drogi. Na skrzyżowaniu z ulicą Szwoleżerów wykona sygnalizację świetlną.
Firma zajmie się ponadto pracami sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.

Droga wojewódzka nr 631
Przebiega w północnej części obszaru metropolitarnego Warszawy, a następnie kieruje się ku południowo-wschodnim dzielnicom stolicy. To arteria o długości ok. 45 km łącząca Warszawę
i Nowy Dwór Mazowiecki. Droga biegnie przez miejscowości Ząbki, Zielonka, Marki, Wólka Radzymińska, Nieporęt, Zegrze Południowe, Wieliszew, Poniatów.

To bardzo ruchliwa trasa, którą codziennie setki mieszkanców Ząbek, Zielonki i Wołomina wjeżdzają do Warszawy. W ciągu doby trasą tą przejeżdża średnio 27 tys. pojazdów.