c

Akt erekcyjny pod budowę dla toruńskiego uniwersytetu

Press release 25.01.2012 16:00 CET

Na budowie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Kontrakt o wartości ponad 28,5 mln zł brutto Skanska zrealizuje do grudnia 2012 roku.

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Budynek powstaje na terenie kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Gagarina. Obiekt realizujemy w sąsiedztwie budynku Wydziału Chemii.

Centrum będzie składało się z dwóch części naziemnych: wyższej trzykondygnacyjnej oraz niższej jednokondygnacyjnej. Budynek będzie częściowo podpiwniczony. Kubatura obiektu to niemal 20 tys. m kw., a powierzchnia 5 tys. m kw. Budowany przez Skanska obiekt doskonale wpisuje się w otoczenie, tworząc integralną część całego kompleksu.

Obiekt będzie posiadał przeszkloną elewację wzbogaconą żaluzjami fasadowymi. Zwane potocznie „łamaczami światła”, oprócz funkcji estetycznych, będą również chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń – mówi Jarosław Liberda, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska.

Autorem projektu jest bydgosko-toruńska pracownia Inwestproj.

Nowoczesne laboratoria

Pod względem standardów technicznych budynek zostanie dostosowany do wymogów, jakie muszą spełniać laboratoria naukowe. Wysokie wymogi dotyczą również aparatury badawczej. Uniwersytet wyłonił cztery zespoły naukowe, które jako pierwsze będą realizować swoje projekty w nowoczesnym budynku. Będą to: Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki, Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych „BioSep”, Genomika Funkcjonalna w Badaniach Biologicznych i Biometrycznych oraz Neurobazowanie, Neuropsychologia i Neurobiologia Funkcji Poznawczych. W laboratorium ostatniego zespołu będą odbywać się badania na styku psychologii i neuronauk, koncentrujące się na zagadnieniach mózgowych mechanizmów procesów psychicznych człowieka.

Postęp prac

Skanska zakończyła już prace związane z realizacją stanu surowego budynku. W części parterowej wykonaliśmy już konstrukcję żelbetową i murową oraz prace związane z ociepleniem stropodachu. W części wysokiej zakończyliśmy ostatni strop żelbetowy. Rozpoczęliśmy również wykonywanie elewacji oraz robót wykończeniowych. Obecnie odbywa się montaż ślusarki zewnętrznej. Część parterowa budynku jest już zamknięta, co ułatwia wykonywanie prac wewnątrz.

Obiekty laboratoryjne są bardzo wymagające pod względem instalacji sanitarnych i elektrycznych, a w szczególności wentylacji i klimatyzacji, dlatego już teraz rozpoczęliśmy ich montaż.

Wentylacja i klimatyzacja zostanie podzielona na kilkanaście układów, w skład których wejdą współpracujące ze sobą zespoły wentylacyjne zbudowane z central i wentylatorów dachowych - mówi Justyna Kobylarz, Menadżer Projektu, Skanska.  - W celu utrzymywania najwyższej sterylności wybranych pomieszczeń laboratoryjnych na nawiewach powietrza zastosujemy filtry absolutne o wysokiej skuteczności.

Podczas tego etapu realizacji pojawiły się pewne przeciwności. Okazało się, że na terenie budowy występuje wysoki stan wód gruntowych. Odwodniliśmy bardzo głębokie wykopy, a piwnice doprowadziliśmy do pełnej szczelności. Na terenie inwestycji znaleziono również 5 czynnych gniazd ptasich umieszczonych na drzewach planowanych do wycięcia. Musieliśmy wstrzymać się z wycinką drzew do momentu opuszczenia gniazd przez młode ptaki - mówi Izabela Wiśniewska, Inżynier Projektu, Skanska.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskich uczelni wyższych. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechniki Wrocławskiej, Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie budujemy m.in. bibliotekę dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Kompleks Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.