c

Zbudujemy kanalizację na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

Press release 22.06.2011 16:35 CET

Skanska podpisała umowę na budowę sieci kanalizacyjnej oraz magistrali wodociągowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Kontrakt o wartości 8,3 mln zł brutto zrealizujemy do końca października 2012 r.

W ramach projektu wykonamy łącznie 7,5 km rurociągów, w tym 950 metrów wodociągu, ok. 960 m kanalizacji tłocznej i ok. 5,6 km kanalizacji grawitacyjnej oraz pompownie - mówi Tomasz Wójcik, Inżynier Projektu, Skanska. 

Nasze prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków z uwagi na sąsiedztwo zabytkowej twierdzy Modlin. W zakres inwestycji wchodzi także doprowadzenie wodociągu i odprowadzenie ścieków z lotniska w Modlinie. Od maja 2012 r. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin będzie pełnił rolę regionalnego lotniska użytku publicznego, komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. F. Chopina. Dzięki naszym pracom lotnisko zostanie zaopatrzone w wodę jeszcze w tym roku, co poprawi jego funkcjonalność - dodaje Tomasz Wójcik.
Jako wykonawca będziemy odpowiedzialni także za odtworzenie ok. 1 km nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631.

To nasz kolejny kontrakt realizowany dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim. W czerwcu br. zakończyliśmy realizację modernizacji oczyszczalni ścieków „Południe”.