c

Port Lotniczy w Bydgoszczy ma nową płytę postojową dla samolotów

Press release 09.07.2013 00:00 CET

Nowa płaszczyzna postojowa dla samolotów w bydgoskim Porcie Lotniczym powstała w ekspresowym tempie. Realizacja inwestycji o wartości 6,4 mln zł netto zajęła Skanska trzy miesiące. Teraz wyremontowana płaszczyzna przyjmie nie dwa, a trzy samoloty.

Download file

- Jest to już druga duża inwestycja na lotnisku, która została zrealizowana przez firmę Skanska. Tak jak w przypadku drogi startowej, realizacja remontu
PPS1 przebiegła sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Zadanie obejmowało kompleksowy remont ponad trzydziestoletniej płyty postojowej samolotów nr 1. Jest ona jedną z dwóch największych płaszczyzn postojowych lotniska. Jej powierzchnia wynosi blisko 15 tys. m kw.

Ekspresowe tempo
- Trzy miesiące na remont jednej z dwóch głównych płyt postojowych lotniska to duże wyzwanie - mówi Przemysław Moszczak, Menadżer Projektu,Skanska. - W tak krótkim czasie rozebraliśmy istniejącą płaszczyznę betonową wywożąc ponad 3 tys. m sześc. gruzu betonowego i ponad 2,3 m sześc. gruzu bitumicznego, wykonaliśmy roboty ziemne w ilości ponad 9 tys. m sześc. i nową konstrukcję nawierzchni. Składa się ona z pięciu warstw technologicznych, w tym z warstwy podbudowy i nawierzchni betonowej wykonywanej metodą ślizgową z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – układarki do betonu.

Na nowej nawierzchni zrealizowaliśmy specyficzne dla płaszczyzn lotniskowych wielokolorowe oznakowanie poziome. Przeprowadziliśmy również
modernizację kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz prace elektryczne – dodaje Przemysław Moszczak.

Bardzo szybkie tempo realizacji wymagało niezwykle precyzyjnego planowania robót i koordynacji pracy wszystkich branż. Pomimo napiętego terminu prace prowadzone były przy zachowaniu odpowiedniej jakości i wysokiego reżimu technologicznego, który monitorowany był przez niezależny Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Krótki termin realizacji skutkował zaangażowaniem dużych zasobów ludzkich i sprzętowych.Niemal przez cały czas na budowie pracowało ok. 100 osób. Do prowadzenia prac wykorzystany został specjalistyczny sprzęt, tj. układarki do betonu, sprzęt do cięcia i wypełniania szczelin dylatacyjnych, maszyny do stabilizacji gruntu, a gilotyna do rozbiórki nawierzchni betonowej i kruszarka do uzyskania pełnowartościowego materiału na podbudowę kruszywową z rozbieranej nawierzchni betonowej.

Inwestycja, realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej”, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Inne wyzwania
Wszystkie prace prowadzone w ramach inwestycji były ze sobą ściśle powiązane i wykonywane na jednej, ograniczonej powierzchni. Dlatego niezbędne było bardzo dokładne przestrzeganie harmonogramu. Pozwoliło to na utrzymanie założonej wydajności robót.

Skanska prowadziła prace w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska i przepustowości terminalu pasażerskiego. Roboty betonowe realizowane były w godzinach dostosowanych do rozkładu lotów.

- Modernizacja płaszczyzny postojowej dla samolotów to kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy – mówi Przemyslaw Moszczak. - Jesienią ubiegłego roku wyremontowaliśmy drogę startową. Cieszymy się, że mamy swój wkład w rozwój bydgoskiego lotniska, a tym samym w zachowanie bezpieczeństwa pasażerów i wykonywanych operacji lotniczych.

Skanska dla lotnictwa
Skanska od wielu lat modernizuje i remontuje lotniska na terenie całej Polski. Realizowaliśmy prace na lotniskach w Porcie Lotniczym w Gdańsku–Rębiechowie, terminalu Cargo na lotnisku Okęcie w Warszawie oraz rozbudowaliśmy i wyremontowaliśmy płytę postojową samolotów i wykonaliśmy plac manewrowy na końcu drogi startowej na poznańskim lotnisku Ławica.Wykonaliśmy również płytę postojową, płaszczyznę do odladzania samolotów oraz nowoczesny terminal w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka. Mamy na swoim koncie również prace związane z rozbudową największych polskich lotnisk wojskowych w Krzesinach, Łasku, Powidzu i Mirosławcu.

Pobierz