c

Nowy wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju już gotowy!

Press release 08.10.2013 10:04 CET

Zakończyła się budowa wiaduktu drogowego w Jastrzębiu-Zdroju. Nowy obiekt przy ul. Pszczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 wybudowała Skanska. Koszt inwestycji wynosił 17 mln zł netto (21 mln brutto).

jastrzebie

Nowy wiadukt powstał na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Budowa została zrealizowana przez Skanska. Otwarcie wiaduktu jest planowane na piątek 11 października.

55-metrowy wiadukt

Nowy wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju został wybudowany w miejscu dotychczasowego obiektu. Zlokalizowany jest w ciągu  ulicy Pszczyńskiej i przebiega nad torami JSK Sp. z o.o. - Wiadukt, który wybudowaliśmy, ma 55 m długości – mówi Adrian Duda, Menadżer Projektu, Skanska. - Jest to obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowo-belkowej z dwoma sprężonymi dźwigarami opartymi na żelbetowych podporach, które oparte są na słupo-palach o średnicy 1800 mm, oraz długościach 23,5m i 25,5m.

Wybudowany przez Skanska wiadukt jest położony wyżej niż poprzedni, rozebrany obiekt. – Został on podniesiony w stosunku do starego wiaduktu o 5,5 m – dodaje Adrian Duda.

Nowy obiekt został wyposażony w bariery ochronne, instalację odwadniającą i schody skarpowe. Powierzchnie betonowe wiaduktu zabezpieczono antykorozyjnymi powłokami malarskimi.

Nie tylko wiadukt

Inwestycja, którą na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zrealizowała Skanska, obejmowała nie tylko budowę nowego wiaduktu. Znaczną część robót stanowiły prace drogowe, w szczególności przebudowa dróg najazdowych prowadzących na nowy wiadukt.

- Podniesienie wiaduktu oraz korekta profilu podłużnego wymagała wykonania nasypów sięgających w rejonie nowego wiaduktu do 17 m wysokości – mówi Adrian Duda.

Materiał, z którego został wykonany nasyp, zgodnie z wymaganiami inwestora pochodził z bieżącej eksploatacji górniczej – łupka przewarstwionego warstwą piasku. Materiał ten był dostarczany na plac budowy transportem kolejowym.

W ramach inwestycji w trakcie realizacji wiaduktu Skanska wykonała również aktualizację projektu oraz prowadziła monitoring odkształceń terenu. Były one konieczne z uwagi na wpływ eksploatacji górniczej.

Przy okazji budowy wiaduktu Skanska dokonała także niezbędnej przebudowy sieci wodociągowej i teletechnicznej oraz wybudowała oświetlenie uliczne.

Pobierz