c

Skanska wybuduje stanicę żeglarską nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Press release 13.02.2013 14:00 CET

Skanska podpisała z Gminą Tarnobrzeg umowę na budowę stanicy żeglarskiej oraz kei - pomostów pływających nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Dzięki inwestycji o wartości ponad 4,1 mln zł netto powstanie infrastruktura, która wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu Tarnobrzega oraz samego Jeziora.

1

Inwestycja, którą zrealizuje Skanska, jest częścią projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Budowa profesjonalnej stanicy żeglarskiej umożliwi pełne wykorzystanie potencjału tarnobrzeskiego zbiornika w zakresie turystyki, rekreacji, uprawiania sportów wodnych oraz organizacji imprez sportowych.

- Powierzony do realizacji naszej firmie kontrakt obejmuje budowę trzykondygnacyjnej stanicy wraz z wyposażeniem, salą wykładową dla ok. 40 osób, świetlicą, szatnią, bufetem, kuchnią i sanitariatami, pokojami gościnnymi, pomieszczeniami administracyjnymi oraz tarasem widokowym. Powstanie też hangar na łódki, gdzie będzie można wykonać przegląd i naprawić sprzęt pływający - informuje Tomasz Dziechciarz, Menadżer Projektów, Skanska.

Obok stanicy wybudujemy dwie altany grillowe na 50 osób. Dzięki specjalnym platformom z obiektu będą mogły korzystać także osoby niepełnosprawne.

- Ważną częścią inwestycji będzie budowa dwóch pomostów pływających – kei, przeznaczonych do cumowania sprzętu pływającego np: kajaków, łódek lub rowerów wodnych. Keje, w kształcie litery „T” i o długości 61 m, zostaną wyposażone w stanowiska ratownicze oraz drabinki bezpieczeństwa. Wyremontujemy także pomieszczenia na punkt medyczny w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Machów. Prace budowlane zakończą się w kwietniu 2014 roku – dodaje T. Dziechciarz ze Skanska.

Projekt obejmuje realizację sieci wodnej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz przepompownią ścieków, oświetlenia terenu stanicy, wyposażenie terenu w ławki i kosze na śmieci, nasadzenia zieleni i budowę ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową. Postaną również chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, drewniany pomost i paleniska na ogniska.

Jezioro Tarnobrzeskie czy Zalew Machowski?

Zbiornik - wcześniej znany jako Zalew Machowski lub Jezioro Machowskie – zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 stycznia 2013 roku nosi urzędową nazwę Jezioro Tarnobrzeskie.

Jest zbiornikiem wodnym utworzonym poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego, powstałego po odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu. Jego powierzchnia wynosi 484 ha, a głębokość sięga do 42 m. Jest to czwarty najgłębszy sztuczny zbiornik w Polsce, który zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne. Mieszkańcom i turystom służy od lipca 2010 roku. Dysponuje plażą, parkingiem i zapleczem gastronomicznym.

Skanska na Podkarpaciu

Od wielu lat Skanska realizuje inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. Wybudowaliśmy obwodnice Stalowej Woli, Biecza, Pilzna i północne obejście Rzeszowa oraz pierwszą w Polsce okrągłą kładkę dla pieszych. W Porcie Lotniczym w Jasionce zrealizowaliśmy płaszczyznę do odladzania samolotów i płytę postojową, nowy terminal pasażerski oraz wieżę kontroli ruchu lotniczego. Jesteśmy wykonawcą szeregu inwestycji dla podkarpackich uczelni wyższych - Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego.

 

Pobierz