c

Skanska układa nawierzchnię na obwodnicy Kęt

Press release 23.09.2011 13:00 CET

Trwa układanie nawierzchni bitumicznej na zachodniej obwodnicy Kęt. Zakończy się ono 4 października położeniem warstwy ścieralnej. Na ten rok zaplanowano wykonanie odcinka od ulicy Kościuszki do Żwirki i Wigury.

1

- Obecne warunki atmosferyczne nam sprzyjają i, o ile nie nastąpi załamanie pogody, układanie nawierzchni na odcinku od ulicy Kościuszki do Żwirki i Wigury powinniśmy zakończyć w pierwszych dniach października – mówi Sebastian Zub, Menedżer Projektu, Skanska.

Wartość prac wykonywanych przez Skanska wynosi ponad 13 mln zł.

Część obwodnicy jeszcze w tym roku

Fragment od ulicy Kościuszki do Żwirki i Wigury powstanie jeszcze w tym roku. Natomiast termin zakończenia całego I etapu obwodnicy zachodniej Kęt został wyznaczony na koniec listopada 2012 roku. W sumie będzie to ok. 2-kilometrowy odcinek jezdni o szerokości 7 m wraz z zatokami autobusowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem.

- W ramach kontraktu zbudujemy też skrzyżowanie z ul. Spacerową i odcinki łączące obwodnicę z drogami powiatowymi oraz ekrany akustyczne – mówi Sebastian Zub. - Inwestycja, którą Skanska realizuje na zlecenie Gminy Kęty, obejmie również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, a także przebudowę rurociągu technologicznego, odprowadzającego ścieki z zakładów Grupy Kęty do oczyszczalni oraz kanalizacji deszczowej.

Rondo połączy obwodnicę z DK 52

Na wysokości biurowca Grupy Kęty, czyli w miejscu, gdzie obwodnica Kęt połączy się z drogą krajową nr 52, powstaje rondo. Jego budowę, na zlecenie Gminy Kęty, również prowadzi Skanska. Kierowcy przejadą przez nowe rondo już w drugiej połowie listopada tego roku.

- Rondo budujemy w ciągu ul. Kościuszki w punkcie, gdzie DK 52 połączy się z budowaną przez nas obwodnicą Kęt – mówi Sebastian Zub. - Samo rondo jest jednym z zadań rozbudowy drogi krajowej nr 52, która wchodzi w skład I etapu budowy zachodniej obwodnicy Kęt.

Przy okazji realizacji ronda Skanska rozbuduje prawie 400 m drogi krajowej. Zostaną przebudowane  chodniki, ogrodzenia, zjazdy do posesji i zjazdy publiczne oraz sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna. Z uwagi na lokalizację budowy tuż przy siedzibie Grupy Kęty, również sieci i urządzenia tej firmy zostaną odpowiednio przebudowane i zabezpieczone.

– W ramach zleconych nam robót wybudujemy także ścieżki rowerowe, zatokę autobusową oraz ekrany akustyczne, chroniące mieszkańców przed nadmiernym hałasem – dodaje Sebastian Zub.

Dla kierowców

W związku z budową ronda w ciągu ulicy Kościuszki w Kętach, kierowcy jeżdżący tą ulicą napotkają na niewielkie utrudnienia. Została wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która potrwa do połowy listopada.