c

W Zbąszyniu powstanie Filharmonia Folkloru Polskiego

Press release 13.05.2013 09:00 CET

Do sierpnia 2014 r. zbąszyńska Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki przekształci się w Filharmonię Folkloru Polskiego. Unikalna w Europie tradycja gry na instrumentach ludowych będzie kontynuowana w nowoczesnym obiekcie. Inwestycję o wartości 7,6 mln zł netto zrealizuje Skanska.

Filharmonia Folkloru w Zbąszynie

Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Kozły, mazanki, szałamaje

Zbąszyńska Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki to druga w Europie, a jedyna w Polsce instytucja, w której prowadzona jest nauka gry na instrumentach ludowych. Uczniowie uczą się w niej m.in. gry na koźle, mazankach czy szałamajach.

- Przed nami realizacja niezwykle ważnej inwestycji dla europejskiej kultury ludowej – mówi Maciej Cholewa, Menadżer Projektu, Skanska. - Poza funkcją koncertową, nowo wybudowany obiekt będzie kontynuował działania istniejącej szkoły muzycznej – tj. naukę gry na instrumentach ludowych. Projekt, który zrealizujemy, jest unikalny w skali kraju i Europy również za sprawą warsztatów budowy instrumentów ludowych, które się w nim znajdą. Adepci będą poznawać tajniki budowy kozłów, mazanek, sierszenków, a poprzez to muzyczne dziedzictwo kulturowe kraju. Mam poczucie, za sprawą budowy Filharmonii Folkloru Polskiego, niezwykle ważnej inwestycji dla zbąszyńskiej społeczności, ale również dla całego kraju, przyczyniamy się do podtrzymania i kultywowania ludowej tradycji gry na instrumentach ludowych.

Zakres prac

W skład Filharmonii Folkloru Polskiego wejdą trzy obiekty. Trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny (Szkoła Muzyczna I stopnia) pomieści sale do indywidualnej nauki, sale seminaryjne, sale do rytmiki, świetlicę, bibliotekę i mediatekę. Drugi z budynków to sala koncertowa, o wysokości ok. 8,5 m, wyposażona w estradę dla 40-60 osobowego zespołu, dwa podesty dla chóru, zaplecze dla artystów, grup folklorystycznych, szatnię, foyer i widownię na 223 miejsca.

Trzeci obiekt, będący łącznikiem pomiędzy szkołą muzyczną a salą koncertową, stanowić będzie zespół warsztatów do wyrobu, napraw i konserwacji ludowych instrumentów muzycznych wyposażony w tokarki, stoły montażowo-stolarskie i inne specjalistyczne narzędzia.

Nowo wybudowana filharmonia, o kubaturze 12,7 tys. m sześc. i powierzchni użytkowej 1,6 tys. m kw., będzie pełnić funkcje naukowo-dydaktyczne i koncertowe. Jej architektura nawiąże do istniejącej zabudowy przestrzennej Zbąszynia. Elewacja frontowa będzie stanowić gablotę ekspozycyjną historycznych instrumentów muzycznych związanych z regionem, m.in. wielkopolskich kozłów, mazanek, szałamai.

W ramach inwestycji wykonane zostaną również roboty rozbiórkowe starego budynku szkoły muzycznej, demontaż muszli koncertowej i zagospodarowanie terenu.

Odpowiednia akustyka

Z racji funkcji, które będzie spełniał budynek – szkoła muzyczna i sala koncertowa – Skanska zastosuje odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zapewniające podwyższone wymagania akustyczne obiektu. W celu zapewnienia izolacji od ruchu ulicznego sali koncertowej wykonane zostaną żelbetowe ściany nośne i osłona zewnętrzna wygłuszająca z cegły klinkierowej i izolacji miękkiej. Dodatkowo, tzw. wewnętrzne „pudło” sali zostanie wykonane z płyt drewnianych na stelażu odsuniętym od ściany.

Sala koncertowa wymaga takiego wykonania, aby nie występowały w niej niekorzystne odbicia fal dźwiękowych, które mogą być odbierane przez słuchaczy jako echo. W związku z tym strop podwieszony nad widownią będzie miał konstrukcję kasetonową. Zapewni ona odpowiednie rozproszenie dźwięku ograniczające odbicia fal dźwiękowych. W celu lepszego wykorzystania dźwięku emitowanego na estradzie zastosowany zostanie specjalny ekran odbijający fale w kierunku widowni. W salach ćwiczeń szkoły muzycznej zamontowane zostaną pochłaniające panele ścienne, podwieszane sufity i drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Rozwiązania te w znacznym stopniu ograniczą przenikanie dźwięków do sal sąsiednich.

Skanska w Wielkopolsce

Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego. Zbudowaliśmy m.in. trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Biologii, Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Budujemy m.in. nową siedzibę Sądu Okręgowego i Rejonowego w Poznaniu, nowoczesny biurowiec Malta House oraz ostatni odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania. W Zbąszyniu zrealizowaliśmy kładkę nad rzeką Obra.