c

„Wiecha” na dachu Art & Business Center

Press release 31.10.2014 14:00 CET

Dziś w Szczecinie na budowie Kosmos Art & Business Center zapoczątkowano pierwszą debatę publiczną na temat wykorzystania przestrzeni dawnego kina Kosmos do kreowania zmian w otoczeniu. Wiecha, która znalazła się na dachu przyszłego centrum stała się jednocześnie symbolem połączenia jego funkcji profit i non profit.

 

Centrum Kosmos

W spotkaniu udział wzięli m.in. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Mync - zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Jacek Chrzanowski – prezes WFOŚiGW, Jolanta Wójtowicz – prezes MarkInvest, Marcin Bejnarowicz – prezes Fundacji, przedstawiciel generalnego wykonawcy inwestycji, Maciej Długaszewski z firmy Skanska oraz Marek Samborski – prezes Garo Polska.

Budowa
Celem przedsięwzięcia Kosmos Art & Business Center jest rewitalizacja historycznego kina Komos oraz wykonanie sąsiadującego z nim nowoczesnego obiektu biurowo-usługowego. Obecnie na placu budowy centrum zakończono już część prac budowlanych. – Od momentu rozpoczęcia inwestycji wykonaliśmy stan surowy zamknięty budynku biurowego oraz uzbrojenie terenu w niezbędne media – mówi Hubert Trojga, Kierownik Budowy, Skanska. Przed wykonawcą projektu stoi jeszcze zadanie polegające na pracach wykończeniowych, zagospodarowaniu przestrzeni wokół obiektu oraz przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie kina Kosmos.

Dzisiejsza uroczystość była ostatnim możliwym momentem na spotkanie w budynku historycznego kina Kosmos w tej formie. Wkrótce Skanska rozpocznie prace rewitalizacyjne obiektu. - Dzięki zmianom zaakceptowanym przez Miejską Konserwator Zabytków udało nam się wsłuchując się w głosy dyskusji o kinie Kosmos rozszerzyć jego funkcje, z czego jesteśmy niezmiernie dumni – mówi Marcin Bejnarowicz, Prezes Fundacji Kosmos.

Sektor kreatywny
Powstający obiekt Kosmos Art & Business Center będzie łączył w sobie dwie funkcje. - Postanowiliśmy zwiększyć przeznaczenie historycznego kina Kosmos utrzymując jego funkcję kinową i rozszerzając o funkcję konferencyjno - kongresową oraz kreatywnych przemysłów z pogranicza sztuki, kultury, multimediów, designu – dodaje Marcin Bejnarowicz. W nowoczesnym obiekcie znajdzie się m.in. całkowicie odrestaurowana sala kinowo - teatralna na 550 miejsca oraz pomieszczenia konferencyjne i wystawiennicze. Zarządzanie obiektem przejmie Fundacja Kosmos. Jej zadaniem stanie się generowanie dyskusji społecznej, która pozwoli na implementowanie rozwiązań i pomysłów wygenerowanych w trakcie tej inwestycji na działania choćby w najbliższym sąsiedztwie.

Historyczne krzesła
W trakcie spotkania ogłoszono także licytację krzeseł z budynku dawnego kina Kosmos. Każde krzesło zostanie poddane starannej renowacji z zachowaniem oryginalnego miejsca i tabliczki jakie posiadało na sali kina. Środki z licytacji zostaną przeznaczone na cele charytatywne. O ich przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy Szczecina biorący udział w głosowaniu internetowym na stronie inwestora, Fundacji Kosmos ze wsparciem informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego. - Regulamin i zasady licytacji zostaną oficjalnie opublikowane w dniu 21.11.14 r., a więc w dniu w którym rozpoczniemy warsztaty Media Designe organizowane przez dr Monikę Tomczyk – dodaje Marcin Bejnarowicz.
Całkowita wartość obu projektów wyniesie ponad 25 mln zł, z czego ok. 2,5 mln zł pochodzi ze środków WFOŚiGW, a 16,3 mln z funduszu Jessica. Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec czerwca przyszłego roku.

Pobierz