c

Wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach gotowe

Press release 20.12.2013 11:06 CET

Zakończyła się trwająca od września ubiegłego roku budowa wałów przeciwpowodziowych w Zembrzycach (pow. suski) w Małopolsce. Inwestycję, dzięki której powstało 3,4 km obwałowań, na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizowała Skanska.

Zembrzyce

Budowa wałów przeciwpowodziowych w Zembrzycach kosztowała 18,8 mln zł netto (23,1 mln zł brutto). Inwestycja jest jednym z końcowych etapów realizacji zbiornika wodnego Świnna Poręba, a jej celem było zabezpieczenie Zembrzyc przed zalewem wodami powodziowymi rzeki Skawy i potoku Paleczka oraz przed znaczącym podniesieniem się lustra wód gruntowych w obrębie Zembrzyc.

3,4 km wałów przeciwpowodziowych

W ramach inwestycji zleconej Skanska przez RZGW w Krakowie powstało 3,4 km wałów przeciwpowodziowych. Został wybudowany prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Skawy, przechodzący w lewobrzeżny wał potoku Paleczka (dopływ Skawy).

- W celu ograniczenia przesiąków przez wały, na odcinku styku obwałowania ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba na długości 850 m wybudowaliśmy przegrodę przeciwfiltracyjną korpusu wału i jego podłoża – mówi Brygida Tarnowska-Waligóra, Menadżer Projektu, Skanska. – W tym miejscu w podłożu gruntowym powstała przesłona przeciwfiltracyjna bentonitowo-cementową o szerokości 50 cm i głębokości 6 m, a skarpę odwodną wału przeciwpowodziowego zabezpieczono ekranem z płyt żelbetowych. Na pozostałych odcinkach wykonano umocnienie skarpy odwodnej narzutem kamiennym.

Pompownia i zbiornik wyrównawczy

Prace, które w ciągu 15 miesięcy wykonała Skanska, obejmowały nie tylko obwałowania, ale też budowę pompowni wód deszczowych
i przesiąkowych oraz zbiornika wyrównawczego
o powierzchni 1,5 ha.

- Wykonaliśmy przepusty wałowe, mury oporowe, drogi serwisowe, regulację i remont umocnień prawego brzegu rzeki Skawy oraz lewego brzegu potoku Paleczka – wymienia Łukasz Cebula, Kierownik Budowy, Skanska.
Konieczne też było przebudowanie i zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych i gazowych, które kolidowały z budową wałów w Zembrzycach.

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Obwałowania Zembrzyc powstały w ramach budowanego przez Skanska zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Zbiornik jest realizowany od 1986 roku. Zapora umiejscowiona jest na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły w woj. małopolskim. Zbiornik będzie się rozciągał od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości ok. 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu.

Pobierz