c

Nowe laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Press release 03.10.2012 09:00 CET

Skanska zrealizuje kolejną inwestycję dla Politechniki Rzeszowskiej. W ramach podpisanej umowy wybuduje zespół laboratoriów dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Dzięki inwestycji o wartości 7,3 mln zł netto rzeszowska uczelnia techniczna zyska nowoczesny obiekt i możliwość realizacji nowych badań naukowych.

Obecnie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej kształci się ok. 3500 studentów. W ramach Wydziału istnieje 15 jednostek organizacyjnych, m.in.: Katedra Awioniki i Sterowania, Konstrukcji Maszyn, Matematyki, Materiałoznawstwa, Mechaniki Stosowanej i Robotyki, Przeróbki Plastycznej, Samolotów i Silników Lotniczych, Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, Technik Wytwarzania i Automatyzacji oraz podporządkowany w zakresie nauczania (dydaktyki) Ośrodek Kształcenia Lotniczego.

Rozbudowa infrastuktury Wydziału ułatwi w szczególności realizację programu dydaktycznego w zakresie przedmiotów lotniczych z konstrukcji i eksploatacji płatowców, silników lotniczych, silników samochodowych oraz z mechaniki płynów i aerodynamiki. Tym samym podniesie się poziom kształcenia przyszłych kadr technicznych a Politechnika zyska możliwość dalszego rozwoju kierunków lotniczych.

- Zakres prac zleconych naszej firmie obejmuje budowę czterokondygnacyjnego obiektu o kubaturze ponad 11 tys. m sześc. i powierzchni użytkowej 2,3 tys. m kw. wraz z przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową kolidującej infrastuktury technicznej – mówi Andrzej Janora, Menadżer Projektów, Skanska. - Prace budowalne zakończą się w listopadzie 2013 roku. Obiekt będzie nowoczesny w formie i rozwiązaniach esteteczno-materiałowych oraz zostanie wyposażony we wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Budynek zaprojektowano jako dwuczęściowy. Pierwszą część przeznaczono pod sale dydaktyczne, seminaryjne, wykładowe, laboratoryjne oraz pomieszczenia techniczne i pomieszczenia dla kadry naukowej. W drugiej części budynku zlokalizowane będą Stacja Kontroli Pojazdów (badawcza i komercyjna), hamownia podwozia, laboratoria i pomieszczenia kadry naukowej.

Budujemy dla rzeszowskich uczelni

Zespół Laboratoriów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa to kolejna inwestycja, jaką Skanska zrealizuje dla Politechniki Rzeszowskiej. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku Regionalne Centrum Dydaktyczno-konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne. W 2006 roku wybudowaliśmy halę sportową.

Jesteśmy wykonawcą nowego budynku dla Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Naszym klientem był również Uniwersytet Rzeszowski, dla którego wybudowaliśmy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Wykonaliśmy także prace wykończeniowe w Regionalnej Bibliotece Akademickiej.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskich uczelni wyższych. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechnik Poznańskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetów Łódzkiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybudowaliśmy także Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Biologii Molekularnej i Budynek Dydaktyczno-Naukowy Wydziału Chemii dla Uniwersytetu Łódzkiego i aulę Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi.