c

Skanska zbuduje obwodnicę Serocka

Press release 06.07.2009 00:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę obwodnicy Serocka (woj. mazowieckie). Kontrakt, o wartości 139 mln zł brutto, zostanie zakończony w ciągu 24 miesięcy. W najbliższych dniach rozpoczną się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Skanska podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na budowę 7-kilometrowej obwodnicy Serocka. Trasa zostanie oddana do ruchu w 2011 r.

Bezpieczniej na Mazury Budowa obwodnicy Serocka ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na trasie prowadzącej z południa Polski na Mazury. - Przez Serock przebiegają teraz drogi krajowe nr 61 i 62. Dzięki budowie obwodnicy ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza miasto. To zdecydowanie poprawi komunikację w sezonie letnim — mówi Piotr Urbański, Menedżer Projektu, Skanska.

Zakres prac Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej obwodnicy o długości 7 km w ciągu drogi krajowej nr 61, odcinka drogi krajowej nr 62 od ronda w Wierzbicy do mostu nad rzeką Narew i połączenia z obwodnicą oraz odcinka drogi o długości 800 metrów w ciągu ulicy Zakroczymskiej. Skanska wykona także trzy nowe węzły drogowe: Wojsk Łączności, Serock i Wierzbica.

W ramach kontraktu wybudujemy bezkolizyjne skrzyżowania, drogi lokalne równoległe do obwodnicy, siedem wiaduktów, ciągi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne, przepusty i przejścia dla zwierząt. Zrealizujemy też roboty odwodnieniowe, wykonamy oświetlenie i oznakowanie poziome i pionowe oraz ekrany akustyczne i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Z doświadczeniem w budowie dróg Skanska ma duże doświadczenie w budowie dróg i obwodnic miast w całej Polsce. W 2008 r. oddaliśmy do ruchu m.in. obwodnicę Biecza i 65-kilometrowy odcinek autostrady A1 między Nowymi Marzami i Swarożynem. Obecnie budujemy obwodnicę Pelplina, Siewierza, Lublińca, Północną Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia i obwodnicę wschodnią Wrocławia.