c

Na terenie osiedli w Tłuszczu powstanie sieć wodociągowa

Press release 29.11.2012 13:00 CET

Rozpoczynają się prace związane z kompleksowym uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Tłuszcz (woj. mazowieckie). Wartość prac, które w ramach zadań: 1, 4 i 6 kontraktu wykona Skanska, wyniesie niemal 5 mln złotych netto.

Inwestycja zostanie zrealizowana na zlecenie Urzędu Gminy w Tłuszczu. Stopień skanalizowania na terenie gminy jest bardzo niski - na 19 tys. mieszkańców tylko 2347 osób korzysta z kanalizacji.

- Dzięki prowadzonej przez Skanska rozbudowie dostęp do niej zyskają kolejni mieszkańcy gminy - mówi Tomasz Wójtowicz, Menadżer Projektu, Skanska. - Modernizacja oczyszczalni ścieków ograniczy natomiast powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

W ramach inwestycji w oczyszczalni przy ulicy Wiejskiej wymieniona zostanie m.in. część urządzeń technologicznych, które znajdują się w złym stanie technicznym. Zbudowane zostaną także nowe obiekty. Jednym z nich będzie kontenerowa stacja zlewna dla ścieków dowożonych. Zapewni ona nie tylko pełną hermetyzację, ale także pomiar i kontrolę parametrów ścieków. Powstaną też tzw. komory OBF, które zapewnią stabilizację nadmiernego osadu czynnego. Dzięki temu osady będzie można wykorzystywać
w rolnictwie.

Na terenie oczyszczalni zbudowany zostanie również silos do magazynowania wapna oraz kontenerowa stacja gospodarki osadowej, która będzie wyposażona w biologiczny filtr powietrza. Oprócz tego, aby ograniczyć emisję nieprzyjemnych zapachów, zmodernizowana zostanie pompownia ścieków oraz reaktory biologiczne. Pojawią się też hermetyczne zbiorniki.

Kolejnym elementem kontraktu będzie rozbudowa sieci wodociągowej  dla osiedla „Długa” i „Zakrzewie” oraz w ulicach: Wierzbowej, Sasanki, Długiej  i Racławickiej  w Tłuszczu. Łączna długość wodociągu wynosi 12,7 km. Ostatni etap prac ma się zakończyć jesienią 2013 roku.

Umowa jest realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa”.

Skanska w regionie

Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na Mazowszu. W minionym tygodniu oddaliśmy do użytku drogi w powiecie legionowskim. W czerwcu bieżącego roku zakończyliśmy budowę kanalizacji na osiedlu Popławy w Pułtusku. W październiku ubiegłego roku oddaliśmy do użytku obwodnicę Serocka.

Ponadto w Siedlcach budujemy aquapark, w Warszawie biurowiec Atrium, Osiedle Park Ostrobramska, Siedzibę Urzędu Skarbowego, a także Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW.

Skanska prowadzi także remont drogi wojewódzkiej 637 oraz budowę tunelu
w Ząbkach. Pod koniec bieżącego roku zakończony zostanie remont historycznego mostu w Kazuniu. W ramach prac hydrotechnicznych Skanska realizuje obecnie budowę kanalizacji m.in. w Raszynie, Pułtusku, Brwinowie, Żyrardowie i Józefowie.